כיצד מתחלקים הכספים בין אפיקי ההשקעה השונים?
ומהן המגמות השולטות בתעשיית המדדים המקומית?