[2020-02-16 19:48:15] Sharon209: שלום לכולם , אלון מגיע היום?
[2020-02-16 20:00:37] אלון פיאדה: שלום לכולם
[2020-02-16 20:00:40] אלון פיאדה: וערב טוב
[2020-02-16 20:00:48] אלון פיאדה: מייד נתחיל בצאט בנושא אג"ח
[2020-02-16 20:00:53] אלון פיאדה: מוזמנים להעלות שאלות
[2020-02-16 20:01:20] Sharon209: שלום אלון
[2020-02-16 20:01:24] דוידיק: שלום אלון
[2020-02-16 20:01:50] Sharon209: אגח בתשואה דולרית של 8%. כדאי?
[2020-02-16 20:02:59] אלון פיאדה: איזה אג"ח? ברור לך שזה תלוי אם זה אגח של חברה ישראלית או אג"ח של מדינה דרום אמריקאית לדוגמה...
[2020-02-16 20:03:20] אלון פיאדה: אם החברה עוסקת בנדל"ן או בקומודיטי...
[2020-02-16 20:03:29] אלון פיאדה: וכדומה...
[2020-02-16 20:03:41] Sharon209: ומה עדיף, לונג אגח דולרי או שורט אגח שקלי?
[2020-02-16 20:05:41] דוידיק: דיסקונט יש סדרה טובה?
[2020-02-16 20:05:43] אלון פיאדה: בצאט זה לא נוכל להיכנס לשיקולים של השקעות לונג/שורט.
[2020-02-16 20:06:44] Sharon209: ראיתי ששאלו כאן בעבר על אגח טבע, האם הדבר קיים? כי אני לא מצאתי את המספר אגח
[2020-02-16 20:08:20] אלון פיאדה: לגבי הניירות של דיסקונט - צריך להבין שכאשר מדובר בנייר של בנק זה לא אג"ח רגיל, יש בו הטניות פיננסיות. התייחסנו לכך בצאט של שבוע שעבר והקדשנו צאט שלם בנושא לפני מספר חודשים. ממליץ לחזור אחורה ולקרוא שוב - שכן לא נוכל לחזור על הכל שוב.
[2020-02-16 20:09:09] אלון פיאדה: טבע הנפיקה אג"ח למוסדיים, זה לא במסחר הרגיל. שימש לפרעון חוב של הניירות שהיו בשוק
[2020-02-16 20:10:11] אלון פיאדה: ולחוב אחר
[2020-02-16 20:11:53] Sharon209: תודה רבה אלון
[2020-02-16 20:14:38] אלון פיאדה: שאלות נוספות?
[2020-02-16 20:20:32] אלון פיאדה: אין שאלות?
[2020-02-16 20:22:46] Sharon209: רני צים גייסה אגרות חוב, האם ירידת המניה משפיע על האגרות חוב?
[2020-02-16 20:25:34] אלון פיאדה: לירידה של המנייה אין השפעה ישירה על אגרות החוב שלה
[2020-02-16 20:26:01] אלון פיאדה: ולמרות זאת פעמים רבות אנו רואים חפיפה בין הדברים - כאשר המנייה נפגעת יש ירידות בפועל באגח
[2020-02-16 20:26:11] אלון פיאדה: באותם המקרים צריך לבדוק את יכולת ההחזר של החברה
[2020-02-16 20:26:21] אלון פיאדה: ואת הביטחונות (בהנחה שיש כאלו) לאג"ח
[2020-02-16 20:26:47] אלון פיאדה: לרוב שני הדברים האחרונים שציינתי אינם מושפעים מהירידה במחיר המנייה
[2020-02-16 20:27:11] אלון פיאדה: ולפיכך ירידה במחיר השוק של האג"ח באותם המקרים הינה הזדמנות קנייה (שכן היא נגרמת ממגמה או חשש לא מבוסס)
[2020-02-16 20:27:54] אלון פיאדה: לדוגמה חברה מפרסמת הזהרת רווח שבה היא מודיע כי הרווח למנייה לא יגדל ב-10% ביחס לשנה שעברה אלא ירד ב-10%
[2020-02-16 20:28:29] אלון פיאדה: הודעה כזו צריכה לגרום לירידה דרסטית של המנייה, שאולי תגרור ירידה של מחיר האג"ח בשוק, אך למעשה האם יש בכך השפעה על יכולת ההחזר של האג"ח?
[2020-02-16 20:29:04] אלון פיאדה: ברוב המוחלט של המקרים לא... במיוחד אם יש בטוחה מול אותם ניירות ובהנחה כי החברה עדיין מרוויחה בצורה כזו שתאפשר לה לכסות את החוב או למחזר אותו
[2020-02-16 20:29:42] אלון פיאדה: במקרה של רני צים אגח א
[2020-02-16 20:31:36] אלון פיאדה: אינני רואה ירידה משמעויתית לא באגח ובטח לא במנייה, אז מאיפה השאלה?
[2020-02-16 20:38:45] רועיסל: מה דעתך על אגח נכסים בניין ד?
[2020-02-16 20:41:01] אלון פיאדה: אגח נכסים ובניין ד - תשואה נטו להחזקה 0%, לא מעניין
[2020-02-16 20:41:17] אלון פיאדה: נסחר גבוה מעל הפארי, עם מח"מ בינוני
[2020-02-16 20:42:10] אלון פיאדה: כך שאין פה פוטנציאל לרווח הוני ממסחר, ואין פוטנציאל לרווח הוני מהחזקה...
[2020-02-16 20:49:17] גרוס: תודה רבה
[2020-02-16 20:53:49] אלון פיאדה: שמח לעזור
[2020-02-16 20:53:59] אלון פיאדה: אם אין שאלות נוספות
[2020-02-16 20:54:01] אלון פיאדה: נסיים להיום
[2020-02-16 20:56:18] אלון פיאדה: טוב אני רואה שאין שאלות נוספות
[2020-02-16 20:56:21] אלון פיאדה: אז נסיים
[2020-02-16 20:56:29] אלון פיאדה: מקווה לראותכם גם בשבוע הבא
[2020-02-16 20:56:41] אלון פיאדה: ועד אז שיהיה לכולם שבוע טוב ומסחר רווחי
[2020-02-16 20:56:44] אלון פיאדה: נשתמע...