היי, קיים חשש שבגלל לחץ הקורונה המגמה החיובית של ינואר מצד קרנות הנאמנות עלולה להפוך לשלילית.
הכלכלנים מציינים - "הפדיון הגדול מאוד בקרנות הסל נובע בעיקרו, לא מתנאי השוק, אלא מאילוצים רגולטוריים שחייבו את מנהלי קרנות הסל למכור את קרנות ה"בית"
האם לחץ הקורונה תשפיע בצורה קיצונית על הקרנות?