המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע השלישי של ינואר התאפיין בעליות שערים במרבית מדדי המניות המובילים, וזאת בשונה מהמגמה בבורסות מובילות בעולם.
מדד ת"א-35 שעלה בכ-1% השבוע, שבר את השיא בו היה באוגוסט 2015.
בשוק המניות:
בשלוש הנפקות לציבור ובהנפקה אחת של זכויות גויסו כ-425 מיליון שקל. מתוכם,כ-252 וכ-115מיליון שקל גויסו ע"י חברת האשראי החוץ בנקאי פנינסולה וחברת ההשקעות לפידות קפיטל, בהתאמה.
בשוק איגרות החוב:
בחמש הנפקות של איגרות חוב שקליות לציבור ע"י חברות גויסו עד כ-762מיליון שקל .עד כ-612מיליון שקל מתוכם גויסו ע"י שלוש חברות נדל"ן.
גיוס באיגרות חוב מובנות –הראל פיקדון סחיר גייסה כ-110מיליון שקל בהנפקה לציבור של איגרות חוב מובנות מגובות בפיקדונות שקליים.


גיוסים:
הנפקת מניות:בשלוש הנפקות לציבור ובהנפקה אחת של זכויות גויסו כ-425 מיליון שקל:
*מרבית הסכום כ-367 מיליון שקל גויס מהציבור ע"י שתיים מהחברות – חברת האשראי פנינסולה (כ-252 מיליון שקל בהנפקת מניות) וחברת ההשקעות לפידות קפיטל (כ-115מיליון שקל בהנפקת אג"ח להמרה.)
*כ-31מיליון שקל גויסו ע"י חברת הפרויקטים וההנדסה ברן בהנפקת זכויות.
*כ-27מיליון שקל גויסו ע"י קאנומד. בעקבות ההנפקה תעבור החברה בשבוע הבא מרשימת השימור למסחר ברשימה הראשית.


הנפקת איגרות חוב חברות:
בשוק איגרות החוב בוצעו חמש הנפקות של איגרות חוב חברות לציבור בסכום שלעד כ-762 מיליון שקל:
*כ-212מיליון שקל גויסו ע"י חברות הבניה קרדן נדל"ן (כ-141מיליון שקל ), ובוני תיכון (כ-71מיליון שקל):
-קרדן נדל"ן הנפיקה סדרה חדשה של אג"ח שקלי בריבית 2.4%, במח"מ 4.65 שנים ובדירוג A3 "מידרוג". לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-70מיליון שקל בשנים 2021-2020 .
-בוני תיכון הנפיקה סדרה חדשה של אג"ח שקלי בריבית 5.5%, במח"מ 3.4 שנים, לא מדורגות. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-90 מיליון שקל בשנים 2021-2020 .
*עד 400 מיליון שקל יגויסו היום ע"י חברת הנדל"ן המניב הכשרת הישוב בשתי הרחבות של סדרות נסחרות של אג"ח צמוד מדד. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-540 מיליון שקל בשנים 2021-2020 .
*עד 150מיליון שקל יגויסו היום ע"י חברת המשקאות הקלים טמפו משקאות בהנפקה של סדרה חדשה של אג"ח שקלי. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-50 מיליון שקל בשנים 2021-2020 .


הנפקת איגרות חוב מובנות:
כ-110 מיליון שקל גויסו ע"י הראל פיקדון סחיר בהנפקה שנייה השנה של איגרות חוב מובנות מגובות בפיקדונות בנקאיים לציבור. החברה הנפיקה סדרה חדשה של אג"ח שקלי, בריבית 1.2% ,במח"מ 7שנים ובדירוג Aaa ע"י "מידרוג".

הנפקת איגרות חוב ממשלתיות:
משרד האוצר ביצע השבוע הנפקת איגרות חוב בבורסה בתל אביב בסך כ-1.6 מיליארד שקל.

https://info.tase.co.il/Heb/Statisti...klyReview.aspx