היי, המניה ביצעה עלייה היום של 3.5% ונראה שהיא אינה עוצרת.
החברה דיווחה שלאחר הקצאת המניות קרן פימי תחזיק 21% ממניות החברה והתמורה אמורה לשמש למימון תכניות הצמיחה של קמהדע.
לאחר דשדוש חסר הכיוון שהמניה שהתה בו האם זו הזדמנות למניה חיובית?