שלום לכולם, לאחר בעיה טכנית הופסקה הפקת הגז ממאגר הלוויתן, הדבר נבע מההתרעה על לחץ נמוך בחלק מהמערכות על גבי האסדה.
נראה שהיום הושלם התיקון בלוויתן והכול חוזר לפעול כרגיל. הזרמת הגז צפויה להגיע להזרמה מלאה לפני סוף היום.
האם הגז הטבעי מלוויתן יאפשר את הפסקת השימוש בפחם המזהם לייצור חשמל בישראל?
האם הדבר יוביל להורדת מחירי החשמל?
והאם הפסקת ההזרמה גרמה להפסדים מצד המשקיעים?