היי, בנק ישראל מנסה למנוע ייסוף חריג של השקל כמובן באמצעות רכישת מט"ח.
בנק ישראל מעריך כי השנה תחול האטה בצמיחה והמשק יצמח ב 2.9% מתקציב המדינה.
האם התחזקות השקל הינה חריגה ביחס למטבעות אחרים?