לסיכום שנת 2019 בחרתי להעלות השוואה של מעט גרפים מובילים ובהם - ה-FAANG מובילי הטכנולוגיה, ה-S&P, הקנביס, מדד הפחד VIX, השבבים והאנרגיה.

לקנביס העליתי תעודת סל MJ שלהערכתי מייצגת איזה ממוצע מסוים לשלל החברות שבתחום.

הסקלה היא בת 3 שנים וקו המגמה לשנת 2019.
FANG.png
================================
הגרפים מתוארים על בסיס "ניתוח טכני", כל אירוע מדיני במיקרו או במאקרו, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל מי שפועל על סמך הכתוב או המושמע עושה זאת על
אחריותו בלבד
. אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה וניתוח זו, משקפות נאמנה את השקפתי ודעותיי האישיות על ניירות הערך, ותעודות הסל המסוקרים. וכי אני לא מקבל שכר/פיצוי על המניה המוזכרת במאמר זה.