האם ניתן להחליף אג"ח ממשלתיות באגרות בדירוג AA?
הרי בתקופה שכל אג"ח הממשלתיות (לטווח קצר) מניבות תשואה אפסית, מהו הפיתרון למשקיעים המעוניינים בחיסכון "סולידי"?
עד לאחרונה השקעה באג"ח של ממשלת ישראל (לטווחים בינוניים) הייתה מניבה יותר מ 1%, אז למה כיום זה לא אותו המצב?