המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע האחרון של נובמבר התאפיין בעליות שערים בכלמדדי המניות המובילים ,בדומה למגמה בבורסות מובילות בעולם.
בשוק המניות:

חברת מניות חדשה -ה-11 מתחילת השנה - יוחננוף גייסה כ-0.5 מיליארד שקל בהנפקת מניות ראשונה (IPO).זו המנפיקה השנייה בגודלה השנה עם שווי של כ-2.4 מיליארד שקלאחרי ההנפקה.

חברת הנדל"ן המניב אדגר השקעות צפויה להשלים היום הנפקת מניות לציבור בסכום של כ-165 מיליון שקל, מזה כ-66 מיליון שקלבהצעת מכר ע"י "צור שמיר".

בשוק איגרות החוב:בארבע הנפקות של איגרות חוב לציבור גויסו עד כ-784מיליון שקל, מתוכם עד כ-514 מיליון שקלגויסו ע"י שלוש חברות נדל"ן.אלה פקדונות גייסהכ-250מיליון שקלבהנפקת איגרות חוב מובנות, שישיתשל החברה השנה
גיוסים:

הנפקת מניות:

חברת מניות חדשה - ה-11 מתחילת השנה: קמעונאית המזון יוחננוף גייסה כ-500 מיליון שקל בהנפקת מניות ראשונה (IPO) - השנייה בגודלה השנה. כ-463 מיליון שקל גויסו בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים .בהצעה האחידה לציבור נרשמו ביקושים של כ-440 מיליון שקל (פי 12 מהכמות המוצעת) וגויסו כ-37מיליון שקל.

זו המנפיקה השנייה בגודלה השנה עם שווי של כ-2.4 מיליארד שקלאחרי ההנפקה.

חברת הנדל"ן המניב אדגר השקעות צפויה להשלים היום הנפקת מניות לציבור בסכום של עד כ-165מיליון שקל, מזה כ-66 מיליון שקל בהצעת מכר ע"י חברת האם הבורסאית "צור שמיר".

הנפקת איגרות חוב חברות:

בשוק איגרות החוב בוצעו השבוע ארבע הנפקות של איגרות חוב שקליות לציבור בסכום של עד כ-784 מיליון שקל:

* 310 מיליון שקל גויסו ע"י שתי חברות נדל"ן מניב זרות ווסטדייל אמריקה (230 מיליון שקל) ומדיפאואר (80 מיליון שקל). לשתי החברות לא צפויים פדיונות אג"ח סחיר בשנים 2020-2019. עד כ-204 מיליון שקל יגויסו היום ע"י חברת הבניה אשדר. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-370 מיליון שקל בשנים 2020-2019.

* עד כ-270 מיליון שקל יגויסו היום ע"י חברת הפיננסים מיטב דש השקעות. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחירבסכום של כ-170 מיליון שקל בשנים 2020-2019.

הנפקת איגרות חוב מובנות:

אלה פקדונות גייסה כ-250 מיליון שקל באמצעות הרחבת סדרה של איגרות חוב מובנות צמודות מדד, מגובות בפקדונות בנקאיים. זוהי הנפקה שישית של החברה השנה, בהנפקות הקודמות גייסה החברה כ-1.7 מיליארד שקל.

הנפקת איגרות חוב ממשלתיות:

משרד האוצר ביצע השבוע הנפקת איגרות חוב בבורסה בתל אביב בסך כ-1.5מיליארד שקל.

שונות:

ריבית בנק ישראל:

בנק ישראל הותיר את הריבית במשקללא שינוי ברמה של 0.25%, בדצמבר 2019 .

משקיעי חוץ:

בנק ישראל פרסם נתונים מהם עולה כי משקיעי חוץ רכשו מניות בתל-אביב בסך כ-0.2 מיליארד שקל נטו בספטמבר 2019, לאחר מכירות נטו בסך כ-0.8 מיליארד שקלנטו בחודש הקודם.

כמו כן, בספטמבר מכרו משקיעי חוץ אג"ח ממשלתי ומק"מ בסכום של כ-0.3 ושל כ-0.7 מיליארד שקל נטו, בהתאמה.

מדד משולב:

בנק ישראל פרסם כי המדד המשולב למצב המשק עלה ב-0.3% באוקטובר 2019 .קצב גידולו של המדד משקף צמיחה בקצב ארוך טווח, תוך האצה קלה בחודשיים האחרונים.

שיעור האבטלה:

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ששיעור האבטלה במשק ירד מ-3.6% בספטמבר,לרמת שפל היסטורי של 3.4% באוקטובר.

https://info.tase.co.il/Heb/Statisti...klyReview.aspx