ישראל

• כפי שצפינו, ובניגוד לרוב ההערכות בשווקים, בנק ישראל הותיר את הריבית ללא שינוי על 0.25 אחוז וככל רכש מט"ח. יחד עם זאת, להערכתנו, הסיכוי להפחתת ריבית במחצית הראשונה של 2020 עדיין משמעותי ויושפע במיוחד מההתפתחויות בשוק המט"ח, שם הלחצים המבניים לחיזוק השקל עדיין פועלים.

• האבטלה בישראל בשפל, אך הדבר מלווה הפעם גם בירידה במספר האנשים שמחפשים עבודה.

• סך המשרות הפנויות עלה באוקטובר, נתון שתומך בהמשך עליית השכר בסקטור העסקי.

• עלייה נרשמה במדד הייצור התעשיתי ופדיון ענפי המשק בסוף הרבעון השלישי.

• גם באוקטובר נמשכת העלייה בפעילות בשוק הדיור.

• הצטמצמות הסיכויים להקמת ממשלה בקרוב (ועליית מיסים) תרמו להמשך ירידה בציפיות לאינפלציה.

כפי שצפינו, ובניגוד לרוב ההערכות בשווקים, בנק ישראל הותיר את הריבית ללא שינוי על 0.25 אחוז וככל
הנראה רכש במקביל מט"ח. שוק העבודה ההדוק, היציבות בפעילות הכלכלית וההפוגה שלקחו הבנקים המרכזיים בעולם בהפחתות הריבית היו התורמים המרכזיים להחלטה. יחד עם זאת, להערכתנו, הסיכוי להפחתת ריבית במחצית הראשונה של 2020 עדיין משמעותי ויושפע במיוחד מההתפתחויות בשוק המט"ח שם הלחצים המבניים לחיזוק השקל עדיין פועלים.

בנוסף, להערכתנו, גם העלייה בפעילות בשוק הדיור תרמה להחלטת בנק ישראל, כאשר סך המשכנתאות
שנלקחו באוקטובר (כאשר מתאימים למספר לימי העסקים) ברמות השיא.

נתוני סקר כח האדם לתחילת הרבעון הרביעי היו מעורבים; אמנם שיעור האבטלה המשיך לרדת ל-3.4 אחוזים, קרוב לרמתו הנמוכה ביותר מאז שנות השבעים, אך הדבר לווה בירידה מקבילה ומדאיגה בשיעור ההשתתפות ל-60.6 אחוזים. בגילאי העבודה העיקריים (25 עד 64) התמונה דומה כאשר שיעור האבטלה ירד באופן מרשים ל-2.9 אחוזים בלבד, אך תוך כדי ירידה מקבילה בשיעור ההשתתפות ל-80.1 אחוזים. הנתונים מחזקים את הערכתינו שהשיפור בשוק העבודה הגיע למיצוי.

סך המשרות הפנויות במשק עלה ב-2 אחוזים באוקטובר (על פי נתונים מנוכי עונתיות), אך זאת לאחר חודשיים של ירידה, כך שרמתן הנוכחית נמוכה ב-5 אחוזים בהשוואה לאוקטובר בשנה שעברה. ההתמתנות בשיעור המשרות הפנויות תומכת בהתמתנות מקבילה בקצב עליית השכר בסקטור העסקי.

אמנם נתוני הצמיחה לרבעון השלישי כבר פורסמו, אך האינדיקאטורים הריאליים לסוף הרבעון היו יחסית מעודדים; מדד הייצור התעשייתי נותר כמעט ללא שינוי בספטמבר אך מספר המשרות בענף עלה ב-1 אחוזים. במקביל, מדד פדיון ענפי המשק עלה בשיעור מהיר של 3 אחוזים בספטמבר, העלייה החודשית המהירה ביותר מזה 4 שנים.

הציפיות לאינפלציה המשיכו לרדת גם בשבוע האחרון. הצטמצמות הסיכויים להקמת ממשלה ואיתה גם הסיכויים להעלאות מיסים בקרוב תרמו לירידה.

https://www.harel-group.co.il/financ...s/default.aspx