היי, נראה שהדולר היום נסחר ביציבות.
למרות שירד עד ל 3.46 שקלים וההשלכות של השקל על רמות האינפלציה ועל התעשייה המקומית כבדות מידיי.
האם תאגיד הבנקים שכנראה יוריד היום את הריבית, רק בגלל שקיים חשש שהשקל ימשיך ויתחזק?
האם השוק אמור לעלות? וגם הדולר?