שלום, לאחר שברבעון השלישי תוצאות הבנק היו חלשות יחסית,חלק גדול מהחולשה מיוחס לאירועים חד פעמיים.
אני אחד שאוהב את ההשקעה במניות הבנקים. אבל בנק פועלים נסחר בשווי נמוך מהונו העצמי ולמרות הכול אין משברים, אין קריסות. אבל מה האיומים האחרים?
האם המניה תמשיך לגלגל תשואה שנתית של 10%? או התשואה האמיתית על ההון תהיה נמוכה יותר?