שלום לכולם, חברת מודיעין יהש הודיע שישנם סימנים לקיומם של מאגרי גז ונפט באתר המדובר.
השאלה האם יש באתר גז או נפט בכמות מסחרית?
אם כן, האם מניות גז ונפט בדרך לזינוק?