ישראל


• לאחר חודשיים חלשים יחסית, נתוני שוק העבודה בספטמבר היו חזקים מהצפי.
• סקר החברות של בנק ישראל לרבעון השלישי מראה על המשך שיפור בצמיחה אך עם שונות בין הענפים.
• נתוני יצוא הסחורות בספטמבר היו חלשים מאוד. מנגד, יבוא מוצרי צריכה התאושש לאחר חודשיים חלשים.
• יצוא השירותים ממשיך לשבור שיאים. סך לינות התיירים בבתי מלון שוב שבר שיאים.
• האינדיקאטורים לצריכה הפרטית ברבעון השלישי היו ברובם חיוביים.
• השנה קרובה לשנת שיא בסך המשכנתאות שנלקחו.
• הציפיות לאינפלציה הארוכות ירדו קלות מאז הסקירה הקודמת במקביל לעלייה קלה בציפיות הקצרות.


נתוני סקר כח אדם לספטמבר היו חזקים כאשר שיעור האבטלה ירד לשפל של 3.7 אחוזים וזאת במקביל לעלייה בשיעור ההשתתפות ל-63.5 אחוזים. שיעור התעסוקה (מספר המועסקים לחלק לאוכלוסייה בגיל העבודה) עלה במהירות ל-61.2 אחוזים. הנתונים עבור האוכלוסייה בגיל העבודה (בני 25 עד 64 )היו טובים אף יותר כאשר שיעור האבטלה ירד ל-3.2 אחוזים.


בסיכום הרבעון השלישי שיעור האבטלה ירד ל-3.7 אחוזים, חזרה לרמה שנרשמה ברבעון הראשון של 2018, כאשר השונות בשיעור האבטלה בין המחוזות השונים המשיכה להצטמצם. נתוני שוק העבודה המרשימים ממשיכים לתמוך בחוזקה של הצריכה הפרטית השנה ובשנה הבאה והיא תפצה (חלקית) על החולשה הצפויה בצריכה הציבורית וביצוא.


ברבעון השני השנה נרשמה ירידה נאה ביחס בין מספר המבקשים לעבוד לבין מספר המשרות הפנויות ל-3.2 (לעומת 3.7 ברבעון הראשון), הנתון מצביע על כך שהביקוש לעובדים עלה ברבעון השני. יחד עם זאת, נתוני המשרות הפנויות לרבעון
השלישי מצביעים על היחלשות.


היחלשות זו מחזקת את הערכתנו שקצב הגידול בשכר הממוצע ימשיך ויתמתן בהובלת הסקטור העסקי. כך עולה גם מנתוני השכר הממוצע של עובדים ישראלים באוגוסט שירד ב-0.7 אחוז (על פי נתונים מנוכים עונתיות) ורשם עלייה של כ-2 אחוזים ב-12 החודשים האחרונים. יש לזכור שאנו גם סבורים שהשכר במגזר הציבורי צפוי להאיץ בשנה הבאה (אך רק לאחר הקמת הממשלה ואישור התקציב ל-2020), כך שהגידול הממוצע בשכר יעמוד על קצת מתחת ל-3 אחוזים בשנה הבאה.


סקר החברות של בנק ישראל לרבעון השלישי מראה על המשך שיפור בסנטימנט החברות בהשוואה ל-2 הרבעונים הקודמים. יחד עם זאת, נרשמה שונות בין הענפים: חוזקה בענפי השירותים, הבנייה והמלונאות לצד חולשה מובהקת בענפי התעשייה והמסחר.


החולשה בתעשייה ובביקושים ליצוא מתוך סקר החברות באים לידי ביטוי גם בנתוני סחר הסחורות לספטמבר שהיו ברובם חלשים; יצוא הסחורות (ללא אוניות מטוסים ויהלומים, מנוכה עונתיות במונחים דולריים) ירד בשיעור חד של 11 אחוזים, כך שהרמה הממוצעת של היצוא מתחילת השנה נותרה קרוב לרמה המקבילה בשנה שעברה. לעומת זאת, יבוא הסחורות (אותה הגדרה) עלה ב-2.2 אחוזים כאשר נרשמה עלייה חדה של 6 אחוזים ביבוא מוצרי צריכה (ללא רכבים), עליה שמפיגה את החששות שהירידות שנרשמו בחודשיים הקודמים היו תחילתה של מגמה שלילית. יבוא מוצרי השקעה וחומרי גלם נותר כמעט ללא שינוי עם ירידה ביבוא מוצרי השקעה (ברובו כנראה בשל צמצום ההשקעות בענף הגז) לצד יבוא גבוה של רכבים, כנראה בשל הקדמת רכישות ע"י יבואנים לקראת עלייה נוספת במיסוי בסוף השנה.


למרות החולשה בסחר הסחורות האינדיקאטורים לצריכה הפרטית ברבעון השלישי ברובם חיוביים. סך הרכישות בכרטיסי אשראי עלה ב-2 אחוזים בספטמבר (על פי נתונים מנוכים עונתיות) וקרוב ל-10 אחוזים בהשוואה לספטמבר בשנה שעברה. גם מדד פדיון רשתות השיווק לספטמבר היה חריג עם עלייה חודשית של 7 אחוזים לשיא חדש שהושפע כנראה לחיוב מהקניות לפני החגים.


יצוא הסחורות אמנם מדשדש אך יצוא השירותים ממשיך לצמוח במהירות; סך יצוא השירותים (בניכוי חברות הזנק, מנוכה עונתיות) עלה ב-3 אחוזים באוגוסט וב-7 אחוזים ב-12 החודשים האחרונים לשיא חדש. יצוא השירותים של ישראל זה לא רק היי-טק כאשר סך לינות התיירים בבתי מלון בישראל זינקו ב-16 אחוזים בספטמבר וב-25 אחוזים ב-12 החודשים האחרונים, וזאת למרות חוזקו של השקל.


אמנם הנתונים מנוכים עונתיות אך ייתכן והבדל בעיתוי חגי תשרי השנה בהשוואה לשנה הקודמת תרמו גם לעלייה החדה.


גם שוק הנדל"ן מגלה עוצמה: סך המשכנתאות החדשות שנלקחו בספטמבר עמד על 5.7 מיליארד ₪, כמעט כפול לעומת ספטמבר בשנה שעברה, אך בהשוואה לפי ימי עסקים נרשמה עלייה צנועה יותר, אך עדיין מרשימה, של 13 אחוזים. הירידה המהירה בריבית למשכנתאות (בשל הירידה המקבילה בתשואות אג"ח הממשלתיות) ושיעור האבטלה הנמוך תרמו לעלייה בפעילות (במיוחד בקרב רוכשים דירה ראשונה).


בחינת שיעור המימון של הלווים (LTV) מראה שקרוב ל-40 אחוזים מהמשכנתאות נושאות שיעור מימון של מעל ל-60 אחוזים. משמעות הדבר שהרכב המשכנתאות החדש ממונף יותר, אך בינתיים הדבר איננו בא לידי ביטוי באחוז ההלוואות שבפיגור שנותר נמוך, ואף ירד קלות בחצי השנה האחרונה.


מאז הסקירה הקודמת הציפיות לאינפלציה ירדו קלות בטווחים של מעל ל-10 שנים אך במקביל נרשמה עלייה קלה בטווחים הקצרים יותר.

https://www.harel-group.co.il/financ...%91%D7%A8-2019