שלום, נראה שחברת DX.Exchange מפסיקה את פעילותה אחרי שנקלעה לקשיים פיננסים ואף פיטרה כמה עשרות מעובדיה.
מהיום לא ניתן עוד להפקידה בבורסה והמסחר בה יושעה.
באיזה שעה ומתי כל פקודות המסחר יבוטלו?