שלום. אם השקל הוא המטבע החזק בעולם זה אומר שישראל היא המדינה היקרה בעולם?
אני פחות מאמין בזה. הרי ברור שיש מדינות יקרות יותר ממנה.
אולי היחס הוא בין התחזקות השקל לבין מטבעות אחרים בעולם.
נשאלת השאלה, האם השקל חזק כי הבנק לא קונה מספיק מט"ח?