סביבת האינפלציה מתמתנת והפחתת הריבית מתקרבת:


*מדד ספטמבר ירד ב-0.2% ,נמוך מעט מההערכות המוקדמות. קצב האינפלציה השנתי ירד ל-0.3% (לעומת, 0.6% באוגוסט), כאשר מסתמנת ירידה ב"סביבת האינפלציה".


*בשל השינוי החד במדיניות בנק ישראל, הפחתת ריבית כבר בישיבה הבאה ב-25/11 הינה תרחיש בהחלט ריאלי.


*פרוטוקול הריבית, שיפורסם ב-22/10 ,עתיד לשפוך אור על יחסי הכוחות בוועדה המוניטרית (כזכור, הנגיד רמז כי לפחות אחד מהחברים תמך בהורדת ריבית בהחלטה האחרונה ב-7/10).

סביבת האינפלציה מתמתנת:


מדד המחירים לצרכן לחודש ספטמבר ירד ב-0.2% ,נמוך מעט מההערכות המוקדמות. קצב האינפלציה השנתי התמתן ל-0.3% ,לעומת 0.6% באוגוסט.


מסתמנת ירידה ב"סביבת האינפלציה":


*מחירי המזון (כ-14% מהמדד) ירדו ב-0.6% בספטמבר, נמוך מהצפי. כתוצאה, התמתן קצב העלייה השנתי מ-1.5%+ באוגוסט ל-0.2%+ - כנראה, בהשפעת הירידה במחירי הסחורות בעולם והייסוף בשקל מתחילת השנה.


*אולי חשוב מכך, מחירי השכירות (סעיף מרכזי באינפלציה, כ-25% מהמדד) התמתנו לקצב שנתי של 1.8%+ בספטמבר, לאחר 2.2%+ בחודשיים קודמים. נכון, גם בחודש יולי עמד הקצב השנתי על רמה דומה, אך על פי רוב הוא נוטה להיות מעל 2% - רק ב-8 חודשים מתוך ה-24 האחרונים נמדד קצב עלייה שנתי נמוך מ-2%.
התייצבות סביב הקצב הנוכחי מהווה סיכון כלפי מטה לאינפלציה.


תחזית האינפלציה שלנו נותרת ללא שינוי - 0.7% לשנת 2019, ו-1.2% שנה קדימה. אין שינוי בהנחות המרכזיות.

הורדת ריבית בהחלט על הפרק:


בשל השינוי החד במדיניות בנק ישראל, הפחתת ריבית כבר בישיבה הבאה ב-//021 הינה תרחיש בהחלט ריאלי.


גורמים שעשויים לתמוך בהורדת הריבית:


*"סביבת האינפלציה", כאמור, מתמתנת. עד ההחלטה הבאה לא צפוי שינוי מהותי באינפלציה השנתית (לפי התחזית שלנו, קצב האינפלציה יעמוד על 0.4% באוקטובר).


*מחירי הדירות עולים, אך בקצב מתון יחסית. מדד מחירי הדירות מצביע על עלייה חודשית מתונה בסקר האחרון (0.1%+) בסך הכול, עלו מחירי הדירות ב-1.3% ב-12 החודשים האחרונים. נציין, כי בשוק הדירות החדשות ניכרת ירידת מחירים (בהשפעת הגידול בעסקאות "מחיר למשתכן", אולם, גם במדידה שאינה כוללת עסקאות אלו נמצאה ירידת מחירים - לפי הלמ"ס).


*הפחתת ריבית בארה"ב ב-30/10 (השווקים מגלמים כיום הסתברות של כ-75% להורדת ריבית) תגביר את לחצי הייסוף, מהם בנק ישראל חושש.


פרוטוקול הריבית, שיפורסם ב-22/10 ,עתיד לשפוך אור על יחסי הכוחות בוועדה המוניטרית (כזכור, הנגיד רמז כי לפחות אחד מהחברים תמך בהורדת ריבית בהחלטה האחרונה ב-7/10).

https://www.discountbank.co.il/DB/pr...nomist-reviews