היי,
קופות גמל להשקעה מבטיחות משיכת כספים ללא מס, רק שזה לא קורה.
אני מכירה המון חוסכים שביקשו למשוך קצבה חודשית וגילו שעליהם לשלם מס על רווחי הון.
וטענת רשות שוק ההון היא שהתקנות מתעכבות בועדת הכספים.
האם הכספים הנחסכים ניתנים להעברה בין קופות ללא אירועי מס?