שלום לכם, תשואת האג"חים בעולם בירידות חדות.
לא נראה שיש תקווה להתאוששות בנתוני מאקרו באירופה.
התשואה על אגרות חוב של גרמניה לתקופה של 10 שנים יורדת, במקביל תשואת אגרות חוב של ארה"ב לתקופה דומה גם בירידה..
האם כלכלת גרמניה בדרך למיתון?