היי,
ידוע שתעודות סל והקרנות המחקות מתחייבות בד"כ להניב תשואת המדד, אך מנהלי קרנות הסל לא מתחייבים, אלא רק מתחייבים לבצע מאמץ מיטבי לכך.
המשקיע מקבל את תשואת הקרן אך תעודות הסל גובים דמי ניהול.
קרנות על מדדים זרים הנסחרים בישראל כמעט ולא מחזיקות את מניות המדד שאחריו הן עוקבות.
אז כיצד עובדת השיטה הכלכלית?
האם קרנות הסל יוצרות חשיפה מלאה למדד המניות?