שלום,

קיימת שאלה שמטרידה אותי בנושא מנית כיל.
קיימות שתי אנליסטיות שכל אחת המליצה דבר אחר, אחת קניה ואחת מכירה.
האם החשש הוא בעיקר לטווח הקרוב או הבינוני?
האם ההמלצה הפושרת היא בעיקר בגלל הסנטינט השלילי בזמן הקצר?