חודש ספטמבר מראה גיוסים של מליוני שקלים בתעשיית קרנות הנאמנות בשוקי המניות.
האם קרנות אג"ח מובילות בטבלת הקרנות האקטיביות?
והאם קרנות אג"ח מדינה ממשיכות להציע גיוס חיובי?