בישראל:
*בנק ישראל משנה גישתו, ומעביר לשוק מסר "יוני" - "הריבית לא תעלה למשך זמן ממושך".


*המדד המשולב למצב המשק לחודש יולי מצביע על יציבות בקצב הצמיחה סביב פוטנציאל ארוך הטווח. הצריכה הפרטית ויצוא השירותים נותרו חזקים.

* שוק העבודה הדוק, כאשר שיעור האבטלה ממשיך להיות בסביבת השפל. עם זאת, בחודשים האחרונים ניכרת ירידה בשיעור ההשתתפות.


כיוון לעתיד: אנו לא רואים, בשלב זה, הורדת ריבית, ומתקשים לזהות צעדים נוספים שבנק ישראל יוכל ליישם.

* כפי שניתן היה לצפות, בנק ישראל שמר על הריבית ללא שינוי ברמה של 0.25% ,ושינה את ה"הכוונה לעתיד", עם מסר "יוני" ביותר. בניגוד גמור להודעה מתחילת יולי, מציינת הועדה המוניטרית, כי חלה ירידה בסביבת האינפלציה. שוב, מציינים בבנק המרכזי את שער החליפין כגורם שיקשה על חזרת האינפלציה ליעד.

אמנם, המשק צומח בהתאם לפוטנציאל, ואולי אף למעלה מכך, ושוק העבודה הדוק, אולם, גורם אי הוודאות מוסיף לתפוס מקום מרכזי בהודעה, בפרט המקומי (הצעדים בהם תנקוט הממשלה לאחר הבחירות כדי לצמצם את הגירעון) והגלובלי (ההחרפה במלחמת הסחר).
כאמור, בהכוונה לעתיד חל שינוי חד - מ"הוועדה מעריכה שתוואי העלאת הריבית יהיה הדרגתי וזהיר...", בהודעה של ה-8/7/19, ל"הוועדה מעריכה שלאור התפנית בסביבת האינפלציה בישראל, ובמדיניות המוניטרית של הבנקים המרכזיים העיקריים, ההתמתנות בכלכלה העולמית והמשך הייסוף, הריבית לא תעלה למשך זמן ממושך..." בנוסף, נאמר בהודעה, כי, במידת הצורך, הוועדה תנקוט בצעדים מוניטריים מרחיבים נוספים, על- מנת להביא את האינפלציה ליעד ולתמוך בפעילות הכלכלית. אנו לא רואים, בשלב זה, הורדת ריבית, ומתקשים לזהות צעדים נוספים שבנק ישראל יוכל ליישם.

* המדד המשולב למצב המשק עלה ביולי ב- 0.19% ,בדומה לחודשים קודמים, וממשיך להצביע על קצב התרחבות של המשק סביב פוטנציאל ארוך הטווח, כ- 3% ( y/y ) מגמה המאפיינת את המדד החל מהמחצית השנייה של 2018.

* מדד הייצור התעשייתי התרחב בקצב מתון ברבעון השני (0.4%) בשל ירידה בפעילות בענפי הייצור שאינם משתייכים לטכנולוגיה העילית. מדד מנהלי הרכש לחודש יולי אמנם ירד ב-0.5 נקודות ל-52.2 נקודות, אולם, נמצא ברמה המצביעה על התרחבות בפעילות זה החודש החמישי ברציפות. מנגד, ברכיב ההזמנות ליצוא נמשכת ההתכווצות, בהשפעת ההאטה בסחר העולמי.

* יצוא השירותים ממשיך להצביע על חוזקה, לאחר שצמח בשיעור של 2.4% ברבעון השני (ללא חברות הזנק), במונחים דולרים שוטפים (לעומת רבעון קודם). יצוא שירותי ההיי-טק בולט מעל כל ענפי השירותים, כאשר נתוני חודש יוני מצביעים על קצב שנתי (כל חודש מול חודש מקביל לו שנה קודמת) של 23% ,הקצב המהיר ביותר מאז יולי 2018 .החולשה בכלכלה הגלובלית פחות מורגשת בענפי השירותים במשק (ובפרט, שירותי היי-טק), אשר ממשיכים לצמוח בקצב נאה. התפתחות זו תומכת בעוצמתו של השקל.


* שוק העבודה נותר הדוק, כאשר שיעור האבטלה ממשיך להיות בסביבת השפל, עם זאת, בחודשים האחרונים ניכרת ירידה בשיעור ההשתתפות. שיעור האבטלה ירד ביולי ל-3.3% ( בני 25-64) לעומת 3.4% בחודש קודם. אולם, במקביל, נמשכת הירידה בשיעור ההשתתפות (79.6% ביולי), מגמה שהחלה לפני ארבעה חודשים (במרץ עמד שיעור ההשתתפות על רמת שיא של 80.8%). הנתון האחרון מתווסף לאינדיקאטורים נוספים המצביעים על התרחבות מתונה של שוק העבודה.

* האינדיקאטורים לצריכה הפרטית מצביעים על האצה בקצב ההתרחבות בחודשים האחרונים, לאחר חולשה שנרשמה בתחילת השנה. בחודשים מאי-יולי צמחו הרכישות בכרטיסי אשראי בקצב מהיר של 8.7% ( בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד). מדד הפדיון של רשתות השיווק, ששיקף צמיחה שלילית בחודשים ינואר-מרץ, מצביע על שיפור בחודשים האחרונים.

שוק האג"ח בישראל

* בשבוע האחרון נרשמה ירידה בתשואות האג"ח הממשלתי, הן באפיק השקלי והן באפיק הצמוד.


* האפיק השקלי, שנהנה מהירידה בציפיות הריבית ובציפיות האינפלציה (על רקע ההתפתחויות המקומיות והגלובליות), רשם בחודש אוגוסט ירידת תשואות חדה של עד 28 נ.ב. בטווחים הארוכים (10 שנים), תוך המשך ירידה בשיפוע העקום. לעומתו, האפיק הצמוד סיים את אוגוסט במגמה מעורבת - עליית תשואות בטווחים הקצרים-בינוניים, וירידת תשואות בארוכים.


* ציפיות הריבית עלו מעט אחרי הודעת הריבית, אולם עדיין מגלמות צפי להפחתת ריבית - מגמה שהחלה לפני כשלושה שבועות. לפי שוק ה-IRS ,צפויה ריבית בנק ישראל לעמוד, עוד חצי שנה, על 0.17%.

https://www.discountbank.co.il/DB/pr...-reviews?tab=1