שלום, ידוע ששכר הדירה במגמת עלייה, לפי דעתי בגלל דחיקת המשקיעים מהשוק.
הרי המרווחים הגדולים הם משכירי הדירות שנהנים משיעורי מס נמוכים.
הם משלמים מסים על הרווחים משכר הדירה מהשקל הראשון.
האם עיוות המס של ההקלות למשכירי דירות מעודד את ההון השחור?
והאם מדובר במס צודק?