הטלת המכסים מצד ארה"ב על פלדה המיובאת ממדינות העולם, מלבד מקסיקו וקנדה, והטלת המכסים שהוטלו באירופה על פלדה מיובאת, מאלצות את חברת חד-אסף ( 1,268 ) הבורסאית לצמצם את היקף ייצור הפלדה בארץ ולהגדיל את היבוא - כך עולה מהדיווח של החברה למשקיעים. המהלך צפוי להביא לפיטורים של 45 עובדים ממפעל החברה מתוך קצת יותר מ-700 עובדים שהעסיקה בישראל בסוף 2018 (לא כולל כ-50 עובדי קבלן וכ-240 עובדים ברומניה).


דירקטוריון החברה החליט לאמץ תוכנית לצמצום הייצור בארץ ולהגדיל את היבוא מבלי לפגוע בהיקף המכירות, וזאת "כצעד מחייב על רקע הפער הניכר בין עלות ייצור פלדה בישראל לעומת המחירים הנמוכים בהם ניתן לייבא את הפלדה לארץ". בחברה מסבירים כי פער זה קיים מספר חודשים והוא הולך וגדל באופן שמקטין את כדאיות הייצור בארץ.


בחד-אסף נימקו את ההחלטה כחלק מרצונה לצמצם את היקפי ייצור הפלדה בישראל ולהגדיל את מרכיב היבוא, "בלי לפגוע בהיקף המכירות הכולל של החברה".


תוכנית ההתייעלות תכלול צמצום הייצור במפעל ייצור הפלדה של חד-אסף. התוכנית תקטין את התפוקה במפעל ותצריך, לפי חד-אסף, פיטורי עובדים, "לאחר שהחברה פעלה לשם ביצוע פיטורים בהיקף מינימלי ככל האפשר".


במבט קדימה, בחד-אסף מציינים כי החברה תמשיך לבחון את ההתפתחויות בשווקים ותנאי השוק, ובהתאם את הצעדים הנדרשים ממנה, "כולל בחינה של הצורך בהרחבת הפיטורים".

הכתבה המלאה בגלובס