בישראל:


*נגיד בנק ישראל הודיע ביום רביעי ,"שלמשך זמן ממושך לא תהיה החלטה להעלות ריבית" ,לנוכח ההפתעה במדד יוני והצעדים המרחיבים בצפויים בעולם.


* ציפיות הריבית המשיכו לרדת. שוק ה-IRS מגלם ריבית של 0.28% ו-0.36% בעוד שנה ושנתיים ,בהתאמה.

כיוון לעתיד: הודעת הנגיד באה בעקבות התיסוף החד בשקל בתקופה האחרונה .להערכתנו ,היכולת של בנק ישראל להשפיע לאורך זמן על שער החליפין הינה מוגבלת.

* נגיד בנק ישראל הודיע ביום ,"שלמשך זמן ממושך לא תהיה החלטה להעלות ריבית",לנוכח ההפתעה במדד יוני והצעדים המרחיבים בצפויים בעולם. הודעה זו באה בעקבות התיסוף החד בשקל בתקופה האחרונה ,ובשיעור ניכר מראשית השנה .
כתוצאה ,נבלם התיסוף החד שנרשם במהלך אותו יום והשקל הספיק להיחלש ביום שלמחרת ,לפני ששב להתחזק ביום שישי .כפי שהוכח בעבר ,היכולת של בנק ישראל להשפיע לאורך זמן על שער החליפין הינה מוגבלת .
עם זאת ,השינוי בעמדה הניצית של בנק ישראל אינה מפתיעה ,והייתה רק שאלה של זמן מתי תתרחש.

* שיעור האבטלה רשם ירידה ברבעון השני מ-3.5% ל-3.3% ,אך זו נבעה מירידה בשיעור ההשתתפות ל-80.4% (בני 25-64 ,"גילאי העבודה העיקריים).
"ברבעון השני נרשם גידול מתון במספר המועסקים במשק ,אשר מצביע על התרחבות מתונה של שוק העבודה בעת הנוכחית.

שוק האג"ח הממשלתיות בישראל:


*תשואות האג"ח ירדו בשיעור חד בשבוע האחרון בעקבות המגמה הגלובלית ודברי הנגיד ירון ,תוך ירידה נוספת בתלילות העקום.


*לנוכח הירידה בתשואות האג"ח הממשלתיות הבטוחות בעולם בסוף השבוע,המסחר בשוק האג"ח המקומי מתנהל הבוקר (יום ראשון )בעליות שערים חדותו התשואות יורדות ,במיוחד בחלק הבינוני-ארוך של העקום(עד 12 נ.ב. בארוכים).
התשואה השקלית ל-9שנים ( 0928 ) נסחרת ברמת שפל של 1.04% ,ירידה של 43 נ.ב. מאז אמצע יולי.

*ציפיות הריבית המשיכו לרדת ,מגמה שהחלה ערב פרסום מדד יוני ואף התעצמה בשבוע האחרון. שוק ה-IRS מגלם ריבית של 0.28% ו-0.36% בעוד שנה ושנתיים ,בהתאמה (לעומת ,0.4% ו-0.58% באמצע יולי).

https://www.discountbank.co.il/DB/pr...-reviews?tab=1