היי, אני יכול לומר שכל מי שנוטל הלוואה מקופת גמל או אפילו מקרן השתלמות , רק מגדיל את הסיכון והסיכוי שלו.
כי אם נגיד לחוסך יש קרן השתלמות בסך 150 אלף ש"ח, אז ממנה הוא נטל הלוואה בשיעור של כ- 80% מהיתרה בסך 120 אלף ש"ח, אז סכום ההלוואה אינו מקוזז מהיתרה.
אז מה בעצם סכום ההשקעה האפקטיבי?
מה ההון העצמי האמיתי של החוסך?