היי, כל חוסכי קופות הגמל יכולים להיות מרוצים.
הקופות השיגו בחודש יוני תשואה חיובית ומגמה חיובית נצפתה גם בקרב איגרות החוב הממשלתיות בארץ. אפילו קופות הגמל השקליות צפויות להציג תשואה של בין 0.3% עד 0.7%.