ישראל

האינדיקאטורים מצביעים על האטה מסוימת בצמיחה
נתוני סחר חוץ לחודש מאי מראים ירידה ביצוא התעשייתי, ביבוא חומרי גלם, וביבוא מוצרי צריכה. שוק העבודה עדיין מהווה גורם תמיכה, והצמיחה מושפעת מהגידול בהכנסות של משקי הבית. ההאטה המסתמנת בכלכלה העולמית, בשילוב של אי -ודאות פוליטית בישראל, ומדיניות פיסקאלית שתהיה מרסנת יותר בשנה הבאה, מעלים את הסיכון שהצמיחה תפחת במחצית השנייה של השנה. סביבת האינפלציה עלתה והריביות הריאליות במשק לכן ירדו. המדיניות המוניטרית היא מרחיבה מאוד ומקזזת במידה מסוימת את ההשפעות הממתנות מהעולם. המחיר של זה יכול להתבטא בירידה בשיעורי החיסכון, והמשך עלייה במחירי הנכסים.

האם שוק הנדל"ן מתעורר?
סקר מחירי הדירות של הלמ"ס מצביע על עלייה של 1.5% במחירים במהלך הרבעון הראשון של השנה, זאת לאחר ירידה של 2.7% בשנה וחצי לפני כן. רכישות הדירות החדשות ירדה על פי נתוני המגמה בחודשים פברואר -אפריל, אך יחד עם זאת, רמת המכירות מתחילת השנה עדיין גבוהה בכ -10% מזו של התקופה המקבילה אשתקד. יתכן שאי - הוודאות שנוצרה בגלל הבחירות, מיעוט הגרלות מחיר למשתכן וירידה בריביות המשכנתאות החזירו רוכשים 'שישבו על הגדר' לשוק הנדל"ן.
משרד האוצר צפוי להביא לאישור הממשלה הצעות לקיצוץ רוחבי בתקציבי המשרדים בהיקף של 1.15 מיליארד שקל עוד השנה ו -3.25 מיליארד שקל בשנה הבאה
בנוסף האוצר מתכוון להעלות את המס על רכבים ירוקים ועל חברות הביטוח. צעדים אלו צפויים, לפחות בחלקם, לממן תוספת לתקציב הביטחון ולמימון הצהרונים, כלומר הם לא אמורים להפחית את הגירעון. מכל מקום מדובר בסכומים נמוכים מאוד ביחס להתאמות בתקציב שאמורות להתבצע ב -2020, שעשויות להגיע לכ -20 מיליארד שקל (תלוי מה יהיה יעד הגירעון שהממשלה תאמץ). הממשלה הזמנית אינה יכולה לצאת בתוכנית שכוללת שינוי חקיקה, והטיפול בגירעון יידחה לכן לשנה הבאה. הגירעון התקציבי צפוי להיוותר גבוה, ואולי אף להגיע ל 4.0% מהתר עוד השנה, ואם הצמיחה תואט המצב יכול אף להיות חמור יותר. בשלב מסוים המשקיעים ידרשו פרמיה עבור הסיכון שהגירעון הזה יוצר, וזה מהווה לדעתנו איום על שוק האג"ח.

מדד המחירים לחודש מאי עלה בשיעור של 0.7%
.המדד היה גבוה מהעונתיות לחודש זה, כל שכן על רקע הייסוף בשער השקל מתחילת השנה. האינפלציה בשנה האחרונה הסתכמה ב -1.5%. ניתן לראות שהשינוי במרבית סעיפי המדד המרכזיים הוא חיובי בשנה האחרונה, וגם בסעיפים כמו הלבשה והנעלה וריהוט וציוד לבית קצב ירידת המחירים התמתן מאוד. אנו סבורים שיש בנתון זה להעיד על עלייה בסביבת האינפלציה. סעיף הדיור (מחירי שכ"ד) נותר ללא שינוי החודש ובשנה האחרונה עלה בשיעור של 2.2%, התמתנות מחודש פברואר השנה בו נרשמה עלייה שנתית של 2.7%. האינפלציה בשנה הקרובה צפויה להיות מושפעת במידה רבה מצעדי הממשלה, וכפי שזה נראה כעת רוב הסיכויים שהמסים יועלו בשנה הבאה. כמו כן צפויה התייקרות במוצרי החלב, במחירי המים, במחירי החשמל ובארנונה (הצפויה לעלות בינואר בשיעור של 2.6%). אנו צופים אינפלציה בשיעור של 1.5% ב12 – החודשים הקרובים.

האינפלציה בישראל מתרחקת מהגבול התחתון של היעד, ומחירי הדירות, שהם גם סוג של אינפלציה, חזרו לעלות בחודשים האחרונים. מנגד, הבנקים המרכזיים בעולם נוטים עתה להרחבה מוניטרית, ובארה"ב השווקים מגלמים הסתברות מאוד גבוהה לירידת ריבית השנה. אנו מעריכים כי בנק ישראל ייתן משקל גדול בהחלטתו לגורמי אי -הוודאות בעולם, ויותיר את הריבית ללא שינוי בהחלטה הקרובה ( 8 ביולי). קצב האינפלציה השנתי צפוי לעלות לקראת סוף השנה לרמה של כ –2.0%, כך שלא ניתן לשלול לגמרי אפשרות לעליית ריבית עוד השנה. העלייה החדה בגירעון התקציבי היא גם גורם שעשוי להשפיע על החלטת הריבית. מכל מקום, גם אם הריבית תעלה פעם אחת, אנו לא רואים סיכוי גבוה להמשך העלאות ריבית, ובהינתן שסביבת האינפלציה עלתה, הריבית הריאלית עדיין שלילית.


https://www.meitavtrade.co.il/financial_reviews