שלום,


ידוע לי שבית המשפט המחוזי מרכז קבע שמטבע הביטקווין הוא כלל אינו מטבע אלה נכס.

כל הרווחים ממנו חייבים במס, שעומד היום על 25%.

האם הרווחים בעת שינוי בשער המטבע מחייב במס?