בוקר זיכרון שואה . בהצלחה לפוקעים . ניקיי חג ,שנחאי חג ,סין50 חג ,חוזה דקס 0.4%-. סגירת מעוף ביחס לסגירת חוזים: דאו 0.8%- סנופי 0.8%- נסדק 0.97%- דקס 0.2%- ויקס 12.8%+ = 14.8
דקס חיובי התנגדות 12387 12436 12450=גבול עליון של תעלה עולה, תמיכה 12237 12185 12100 12030 12020 11990
שקלדולר מדשדש 3.55-3.64 סיכוי שיחזור לעליה התנגדות 3.61 3.637=פריצה תיתן יעד 3.71 חיזוק אחרי= 3.65/6 . על תמיכה 3.59/60 אחכ 3.55
מעוף מעל 1609 יעד 1640 מתחת 1595 מתחילים סמני שורט וחיזוק רק מתחת 1580 התנגדות 1602 1608/9 1618 1620 1622, תמיכות 1595/6 1593 1591 1588 1584. ארבי 0.08%-

קרדיט לצבי.