מאקרו ישראל

עלייה בסך הרכישות בכרטיסי אשראי בחודשים דצמבר 2018 -נובמבר 2018:

על פי נתוני הלמ"ס, נרשמה עלייה של %5.4 בסך הרכישות בכרטיסי אשראי בחודשים דצמבר 2018 - פברואר 2019 ,זאת בהמשך לעלייה של %7.9 ספטמבר- נובמבר 2018 (נתוני מגמה, חישוב שנתי). סך הרכישות של מוצרים ושירותים אחרים רשמו עלייה של %7.1 בדצמבר 2018- פברואר 2019 (דלק, חשמל, גז, תחבורה ותקשורת וכדומה) , זאת בהמשך לעלייה של 9.8% בחודשים ספטמבר- נובמבר 2018. רכישת מזון ומשקאות (כולל שירותי אוכל) בכרטיסי אשראי ירדו ב- 1% ,זאת לאחר עלייה של %3.8 .רכישת מוצרי תעשייה עלו ב- %2.2 (הלבשה והנעלה, מוצרי חשמל ואלקטרוניקה וכיו"ב), בהמשך לעלייה של %1.9 ורכישת
שירותים (כולל שירותי ביטוח, פנאי, בילוי, שירותי עירייה וממשלה וכיו"ב) עלו ב-8.6% של לעלייה בהמשך לעלייה של 11.8%.

בורסה ישראל

שוק המניות:

שבוע המסחר בבורסה של ת"א התאפיין במגמה חיובית. מדד ת"א 35 רשם עלייה של כ-1.48% ומדד מניות השורה השנייה, ת"א 90 ,רשם עלייה של כ-0.91%.

שוק האג"ח

שוק אגרות החוב הממשלתיות התאפיין במגמה שלילית. מדד אגרות החוב הממשלתיות השקליות רשם ירידה של %7.0 , מדד אגרות החוב הממשלתיות הצמודות רשם ירידה של %1 ,האפיק הקונצרני התאפיין השבוע במגמה שלילית, כאשר בסיכום שבועי מדד התל בונד 20 ירד ב-%0.41 ,מדד התל בונד 40 ירד ב-%0.21 ,מדד התל בונד 60 ירד ב-%0.31 ומדד התל בונד השקלי ירד ב-%0.35 .

שוק אגרות החוב הממשלתיות התאפיין במגמה שלילית. מדד אגרות החוב הממשלתיות השקליות רשם ירידה של %0.7 ,מדד אגרות החוב הממשלתיות הצמודות רשם ירידה של %1 .אגרות החוב השקליות לתקופה של 10 שנים נסחרו השבוע בתשואה של כ-%1.98 ,לעומת כ-%1.8 בשבוע שעבר. אגרות החוב הצמודות לאותה תקופה נסחרו בתשואה של כ-%0.42 ,לעומת כ-%0.22 בשבוע שעבר. פער התשואות בין אגרות החוב השקליות של ממשלת ישראל לתקופה של 10 שנים לבין מקבילותיהן בארה"ב עמד השבוע על רמה של כ- 1.22% - ,לעומת כ- 1.38% - בשבוע שעבר. בסיכום השבוע הציפיות האינפלציוניות לזמן קצר הנגזרות משוק ההון עלו כאשר אלו לתקופה של שנתיים נמצאות כיום ברמה של כ-%1.66 .הציפיות לתקופות הארוכות יותר של 5 שנים ו-10 שנים, נמצאות כיום ברמה של כ-%1.51 וכ-%1.57 ,לעומת כ-%1.38 ו-1.45% בהתאמה בשבוע שעבר. הריבית המגולמת בשוק המק"מ לעוד 12 חודשים נמצאת כיום ברמה של כ-0.3% .

האפיק הקונצרני התאפיין השבוע במגמה שלילית, כאשר בסיכום שבועי מדד התל בונד 20 ירד ב-0.41% ,מדד התל בונד 40 ירד ב-0.21% ,מדד התל בונד 60 ירד ב-0.31% ומדד התל בונד השקלי ירד ב- 0.35%. מרווח התשואה בין אגרות החוב המרכיבות את מדד התל בונד 20 לבין אגרות חוב ממשלתיות דומות עומד כיום ברמה של כ-1.3% ,לעומת כ-1.29% בשבוע שעבר. מרווח זה בתל בונד 40 עומד כיום ברמה של כ-1.14% ,לעומת כ-1.16% בשבוע שעבר. מרווח התשואות הממוצע בין אגרות החוב המרכיבות את מדד התל בונד השקלי לבין אג"ח ממשלתיות שקליות דומות עומד כיום ברמה של 2.54% ,לעומת כ-2.55% בשבוע שעבר.

ארה"ב

תוספת של 196 אלף משרות חדשות למשק בחודש מרץ; עלייה במדד מנהלי הרכש של ISM בענף הייצור בחודש מרץ; ירידה במדד מנהלי הרכש של ISM בענף השירותים בחודש מרץ; ירידה במכירות הקמעונאיות בחודש פברואר.ירידה בהזמנות מוצרים בני קיימא בחודש פברואר.

דוח התעסוקה הצביע על תוספת של 196 אלף משרות חדשות בחודש מרץ, לעומת צפי לתוספת של 172 אלף משרות, זאת לאחר תוספת של 33 אלף משרות בחודש פברואר (עודכן מתוספת של 20 אלף משרות). שיעור האבטלה נותר ללא שינוי ברמה של 3.8% .השכר הממוצע עלה ב- 0.1% (עלייה של 3.2% בקצב שנתי), זאת לאחר עלייה של 0.4% בחודש פברואר (עלייה של 3.4% בקצב שנתי). שיעור ההשתתפות בשוק העבודה ירד לרמה של %63 ,זאת לאחר שהיה ברמה של 63.2% בחודש פברואר.

מדד מנהלי הרכש של ISM בענף הייצור עלה לרמה של 55.3 נקודות בחודש מרץ, לעומת צפי לעלייה לרמה של 54.5 נקודות, זאת לאחר שהיה ברמה של 54.2 נקודות בחודש פברואר.

מדד מנהלי הרכש של ISM בענף השירותים ירד לרמה של 56.1 נקודות בחודש מרץ, לעומת צפי לירידה לרמה של 58.1 נקודות, זאת לאחר שהיה ברמה של 59.7 נקודות בחודש פברואר.

המכירות הקמעונאיות ירדו ב-0.2% בחודש פברואר, לעומת צפי לעלייה של 0.3% ,זאת לאחר עלייה של 0.7% בחודש ינואר. מדד הליבה ירד ב-0.4% ,לעומת צפי לעלייה של 0.4% ,זאת לאחר עלייה של 1.4%
בחודש ינואר.

הזמנות מוצרים בני קיימא ירדו ב-1.6% ( עלייה של 1.8% בקצב שנתי) בחודש פברואר, לעומת צפי לירידה של %1.1 ,זאת לאחר עלייה של 0.3% בחודש ינואר. מדד הליבה (ללא תחבורה) עלה ב-0.1% (עלייה של %3.3 בקצב שנתי), זאת לאחר ירידה של 0.2% בחודש ינואר.

מספר התביעות לדמי אבטלה עמד על 202 אלף תביעות בשבוע האחרון, לעומת צפי ל-215 אלף תביעות, זאת לאחר 212 אלף תביעות בשבוע הקודם.

אירופה

עלייה של 1.4% בקצב שנתי במדד המחירים לצרכן בגוש האירו בחודש מרץ; עלייה במכירות הקמעונאיות בגוש האירו בחודש פברואר; יציבות בשיעור האבטלה בחודש מרץ; עלייה במדד מנהלי הרכש בענף השירותים בגוש האירו וגרמניה בחודש מרץ; ירידה במדד מנהלי הרכש בענף הייצור בגוש האירו, גרמניה וצרפת בחודש מרץ; עלייה בייצור התעשייתי בגרמניה בחודש פברואר; ירידה בהזמנות ממפעלים בגרמניה בחודש פברואר.

האומדן הסופי למדד המחירים לצרכן בגוש האירו עלה ב-1.4% בקצב שנתי בחודש מרץ, לעומת צפי לעלייה של 1.5% בקצב שנתי, זאת לאחר עלייה של 1.5% בקצב שנתי בחודש פברואר. מדד הליבה עלה ב-0.8% בקצב שנתי, לעומת צפי לעלייה של 0.9% בקצב שנתי זאת לאחר עלייה של 1% בקצב שנתי בחודש פברואר.

המכירות הקמעונאיות בגוש האירו עלו ב-0.4% בחודש פברואר (עלייה של 2.8% בקצב שנתי), לעומת צפי לעלייה של 0.2% ,זאת לאחר עלייה של 0.9% בחודש ינואר.

שיעור האבטלה בגוש האירו נותר ללא שינוי ברמה של 7.8% בחודש מרץ, בדומה לצפי.

האומדן הסופי למדד מנהלי הרכש בענף השירותים בגוש האירו עלה לרמה של 53.3 נקודות בחודש מרץ, לעומת צפי לירידה לרמה של 52.7 נקודות, זאת לאחר שהיה ברמה של 52.8 נקודות בחודש פברואר.

האומדן הסופי למדד מנהלי הרכש בענף הייצור בגוש האירו ירד לרמה של 47.5 נקודות בחודש מרץ, לעומת צפי לירידה לרמה של 47.6 נקודות, בדומה לאומדן הקודם ולאחר שהיה ברמה של 49.3 נקודות בחודש פברואר.

ההזמנות ממפעלים בגרמניה ירדו ב-4.2% בחודש פברואר, לעומת צפי לעלייה של 0.3%, זאת לאחר ירידה של 2.1% בחודש ינואר.

הייצור התעשייתי בגרמניה עלה ב-0.7% בחודש פברואר (ירידה של 0.5% בקצב שנתי), לעומת צפי לעלייה של 0.6% ,זאת לאחר יציבות בחודש ינואר.

האומדן הסופי למדד מנהלי הרכש בענף השירותים בגרמניה עלה לרמה של 55.4 נקודות בחודש מרץ, לעומת צפי לירידה לרמה של 54.9 נקודות, זאת לאחר שהיה ברמה של 55.3 נקודות בחודש פברואר.

האומדן הסופי למדד מנהלי הרכש בענף הייצור בגרמניה ירד לרמה של 44.1 נקודות בחודש מרץ, לעומת צפי לירידה לרמה של 44.7 נקודות, בדומה לאומדן הקודם ולאחר שהיה ברמה של 47.6 נקודות בחודש פברואר.

האומדן הסופי למדד מנהלי הרכש בענף הייצור בצרפת ירד לרמה של 49.7 נקודות בחודש מרץ, לעומת צפי לירידה לרמה של 49.8 נקודות, בדומה לאומדן הקודם ולאחר שהיה ברמה של 51.5 נקודות בחודש פברואר.

האומדן הסופי למדד מנהלי הרכש בענף השירותים בצרפת ירד לרמה של 49.1 נקודות בחודש מרץ, לעומת צפי לירידה לרמה של 48.7 נקודות, זאת לאחר שהיה ברמה של 50.2 נקודות בחודש פברואר.

מדד מנהלי הרכש בענף הייצור בבריטניה עלה לרמה של 55.1 נקודות בחודש מרץ, לעומת צפי לירידה לרמה של 51.2 נקודות, בדומה לאומדן הקודם ולאחר שהיה ברמה של 52.1 נקודות בחודש פברואר.

אסיה ושווקים מתעוררים

עלייה במדד מנהלי הרכש של Caixin בענף הייצור בסין בחודש מרץ; עלייה במדד מנהלי הרכש בענף הייצור ביפן.

מדד מנהלי הרכש של Caixin בענף הייצור בסין עלה לרמה של 50.8 נקודות בחודש מרץ, לעומת צפי לעלייה לרמה של 50.1 נקודות, זאת לאחר שהיה ברמה של 49.9 נקודות בחודש פברואר.

האומדן הסופי למדד מנהלי הרכש בענף הייצור ביפן עלה לרמה של 49.2 נקודות בחודש מרץ, לעומת צפי שיישאר ללא שינוי ברמה של 48.9 נקודות.

סחורות

מלאי הנפט המסחרי בארה"ב לשבוע שהסתיים ב-29 במרץ עלה ב-7.2 מיליון חביות לרמה של 449.5 מיליון חביות, לעומת צפי לירידה של 0.7 מיליון חביות, זאת לאחר עלייה של 2.8 מיליון חביות בשבוע הקודם. כמו כן, מלאי הבנזין ירד ב-8.1 מיליון חביות ומלאי תזקיקי הנפט ירד ב-2 מיליון חביות. מחיר הזהב ירד ב-0.22% בשבוע האחרון, זאת לאחר ירידה של כ-1.53% בשבוע הקודם.


https://www.msh.co.il/wp-content/upl...3-5.4.2019.pdf