* התשואות הבטוחות ירדו בחדות בסוף השבוע האחרון ,על רקע החששות מהברקסיט ,העמדה הדובית של הפד וחולשה במדדי מנהלי הרכש.

* ההאטה הגלובלית והעדר ציפיות להעלאות ריבית בעולם, תומכים בתשואות נמוכות באג"ח הממשלתי הגלובלי.

הפד היה דובי יותר מהצפוי ,הפחית את תחזיות הצמיחה והריבית והודיע שיסיים את צמצום המאזן בספטמבר .אמנם ,הנגיד ציין כי מצב הכלכלה טוב ,אך הטון הפסימי ששידר לא תואם הערכה זו.הפד התאים את תחזית הריבית שלו ל-2019 לצפי בשווקים,וצפה כי הריבית לא תעלה השנה ותישאר יציבה ברמה של 2.4% ,נמוך מקונצנזוס האנליסטים שצפה העלאה אחת .מנגד ,לפי הערכות הפד,הריבית תעלה פעם אחת ב-2020 ,לעומת צפי בשווקים להפחתת ריבית .נזכיר כי ,התחזיות הקודמות של הפד צפו שתי העלאות ב-2019 והעלאה אחת ב-2020 .הפחתת תחזיות הריבית הפתיעה את השווקים בעוצמתה ובפסימיות המשתמעת ממנה.

בנוסף ,הפד הודיע כי ימתן את קצב צמצום המאזן החל ממאי ,מוקדם מהצפוי,ובספטמבר יסיים את הצמצום .בכוונת הפד להחזיק בתיק הנכסים שלו בעיקר אג"ח ממשלתי ,לפיכך ,סביר להניח כי בעוד צמצום ההחזקות באג"ח מגובות משכנתאות ימשך ,הבנק המרכזי צפוי להפוך לקונה נטו באג"ח הממשלתי.

במהלך מסיבת העיתונאים ,הנגיד חזר והדגיש כי הכלכלה במצב טוב ,על אף החולשה בנתונים האחרונים ,לפיכך ,המדיניות הנוכחית תואמת את מצב הכלכלה,ולכן החלטתו להמתין בסבלנות נותרת בתוקף .אולם ,הטון הדובי ששידר ושעולה מההערכות,לא תואם הערכות אלה.

תגובת השווקים להודעת הריבית של הפד היתה ירידה בציפיות הריבית ל-2.1% ו-1.9% ב-2019 ו-2020 ,בהתאמה ,כלומר,השווקים מגלמים צפי לשתי הפחתות ריבית עד סוף 2020 ,ובהתאם ,עליה חדה בהסתברות להפחתת ריבית עוד ב-2019 ל-61% לעומת 30% לפני שבוע. אנו מעריכים כי השווקים פסימיים מדי והריבית תישאר לא שינוי ב-2019.

במקביל ,העליה בסיכוי לפרישת בריטניה מהאיחוד ללא הסכם ,תמכה במעבר לנכסים בטוחים וירידת תשואות .האיחוד האירופי הסכים לדחות את מועד הפרישה ל-12/4 ,אלא אם הפרלמנט הבריטי יאשר השבוע את הסכם הפרישה מהאיחוד שהשיגה ראשת הממשלה הבריטית ,אז תפרוש בריטניה מהאיחוד ב-22/5 . במקביל ,אי הודאות הפוליטית בבריטניה גברה באופן משמעותי ,כתוצאה,עלה הסיכוי שבריטניה תפרוש מהאיחוד ללא הסכם ,תהליך שיביא לפגיעה כלכלית משמעותית בבריטניה ובמדינות האיחוד.

בנוסף , נתוני מדדי מנהלי הרכש שפורסמו בסוף השבוע הצביעו על האטה נוספת ,ובפרט ,בגוש האירו .נתונים אלה ,יחד עם נתונים שוטפים נוספים שפורסמו לאחרונה ,מגבירים את החששות מפני האטה גלובלית.

ההפתעה הדובית של הפד,מצטרפת לזו של ה-ECB ,מלפני שבועיים. בהתאם ,ירדה תשואת אג"ח ממשלת גרמניה ל-10 שנים ל-0.02%- ,הרמה הנמוכהביותר מאז 2016 .הפוטנציאל של עליית התשואה הגרמנית הינו מוגבל על רקע החולשה בכלכלת הגוש ,הקושי של ה- ECBלהעלות ריבית ומחסור בכלים העומדים לרשות הבנק המרכזי בכדי להאיץ את הכלכלה.

כאמור ,גורמים אלה הובילו לירידה בתשואות האג"ח הממשלתי הבטוח בשבועיים האחרונים ,מגמה שהתחזקה ביתר שאת ,כאמור ,בסוף השבוע האחרון ,על רקע החולשה במדדי מנהלי הרכש והחששות מהברקסיט .במקביל ,נרשמה השתטחות נוספת בעקום האמריקאי ,תהליך העקבי עם צפי לגידול ברכישת אג"ח ממשלת ארה"ב על ידי הפד ,וירידה משמעותית בסיכוי להעלאת ריבית .בכדי שהתשואות בארה"ב יעלו באופן משמעותי יש צורך בשיפור משמעותי בנתונים השוטפים,או לחלופין עליה עקבית בסביבת האינפלציה.

להערכתנו ,התשואות אינן צפויות לעלות באופן משמעותי בטווח הקצר ,בעקבות הטון הדובי שמשדרים הבנקים המרכזיים.

https://www.discountbank.co.il/DB/pr...nomist-reviews