x


wlbaner
bbbaner


probaner
SMS Live
AmalotBanner
taxbaner
מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10

נושא: תעודת הסל ETF על מתכת פלאדיום - PALL

 1. #1
  מנהל פורום הסמל האישי שלחיפושית כחולה
  תאריך הצטרפות
  12.12.2009
  הודעות
  2,419
  פרסומים בבלוג
  4
  תיק המניות שלי
  האסטרטגיות שלי (0)
  ZeroSum (0) 

  תעודת הסל ETF על מתכת פלאדיום - PALL

  תעודת הסל ETF על מתכת פלאדיום - PALL

  שער: 128.44 דולר

  הגרף השבועי על פני 3 שנים ניתן להבחין במגמה השורית המגובה במספר מתנדים ובתעלות בכיוון לונגי
  pall.png
  מתנד ה-RSI מושך זמן ממושך את רמת הקניית יתר יחד עם מתנדי המגמה והממוצעים הנעים הארוכים
  הגרף מסמן שער להיפוך ותיקון ברמת ה-160 דולר
  ================================================== ===============

  אין לראות בניתוחים ובהסברים אלה עצה ו/או המלצה לרכישה או מכירה של ני"ע או תעודת סל כלשהי בארץ ו/או בחו"ל.
  כל הפועל בהסתמך על ניתוחי והסברי ו/או תוכנם אחראי באופן בלעדי לכל נזק ו/או הפסד שייגרם לו.


 2. #2
  מנהל פורום הסמל האישי שלחיפושית כחולה
  תאריך הצטרפות
  12.12.2009
  הודעות
  2,419
  פרסומים בבלוג
  4
  תיק המניות שלי
  האסטרטגיות שלי (0)
  ZeroSum (0) 
  תעודת הסל ETF על מתכת פלאדיום - PALL

  שער: 145.62 דולר

  בגרף השבועי על פני שינה ניתן להבחין במגמה השורית של הגרף.
  התנועה בין קווי המגמה שהוספתי
  התנועה מעל הממוצעים הנעים ומתנד ה-MACD במחזור הצומח כבר מאז אוגוסט 2018.
  לגרף התנגדות באיזור 158$ ושאיפה למחיר שיא של 164$.
  PALL.png

  ================================================== ===============
  אין לראות בניתוחים ובהסברים אלה עצה ו/או המלצה לרכישה או מכירה של ני"ע או תעודת סל כלשהי בארץ ו/או בחו"ל.
  כל הפועל בהסתמך על ניתוחי והסברי ו/או תוכנם אחראי באופן בלעדי לכל נזק ו/או הפסד שייגרם לו.

 3. #3
  מנהל פורום הסמל האישי שלחיפושית כחולה
  תאריך הצטרפות
  12.12.2009
  הודעות
  2,419
  פרסומים בבלוג
  4
  תיק המניות שלי
  האסטרטגיות שלי (0)
  ZeroSum (0) 
  תעודת הסל ETF על מתכת פלאדיום - PALL


  שער: 128.31 דולר

  התנועה במגמה שורית אך בתיקון בכיוון 100 דולר. רק ירידה מתחת לשער 92 דולר עשויה להפוך את המגמה לדובית. מתנד ענן האיצ'ימוקו מראה את כיוון התיקון. לגרף איזורתמיכה ברמת ה-124 דולר. מתנד ה-RSI נע בתוך גזרת השורט ומתנד הסטוקסטי האיטי נע עדיין על קו ה-20% ללא הכרעה.
  pall.png

  ================================================== ===============
  אין לראות בניתוחים ובהסברים אלה עצה ו/או המלצה לרכישה או מכירה של ני"ע או תעודת סל כלשהי בארץ ו/או בחו"ל.
  כל הפועל בהסתמך על ניתוחי והסברי ו/או תוכנם אחראי באופן בלעדי לכל נזק ו/או הפסד שייגרם לו.

 4. #4
  מנהל פורום הסמל האישי שלחיפושית כחולה
  תאריך הצטרפות
  12.12.2009
  הודעות
  2,419
  פרסומים בבלוג
  4
  תיק המניות שלי
  האסטרטגיות שלי (0)
  ZeroSum (0) 
  תעודת הסל ETF על מתכת פלאדיום - PALL


  שער: 158.81 דולר

  התעודה ממשיכה לשבור שיאים. המתנדים מסמנים התפתחות מהלך צומח לונגי. המגמה השורית מכוונת להיפוך רק מעל 200 דולר.
  pall.png
  ================================================== ==========
  אין לראות בניתוחים ובהסברים אלה עצה ו/או המלצה לרכישה או מכירה של ני"ע או תעודת סל כלשהי בארץ ו/או בחו"ל.

  כל הפועל בהסתמך על ניתוחי והסברי ו/או תוכנם אחראי באופן בלעדי לכל נזק ו/או הפסד שייגרם לו.


 5. #5
  מנהל פורום הסמל האישי שלחיפושית כחולה
  תאריך הצטרפות
  12.12.2009
  הודעות
  2,419
  פרסומים בבלוג
  4
  תיק המניות שלי
  האסטרטגיות שלי (0)
  ZeroSum (0) 
  תעודת הסל ETF על מתכת פלאדיום - PALL  שער: 159.88 דולר

  המגמה השורית בעינה. הממוצעים הנעים 50 ו-200 ימים מכוונים את התנועה הצפונית והצומחת.
  בגרף היומי נראית תנועה שורטית קלה
  PALL.png
  בסקלה השבועית השוריות איתנה.
  pall w.png
  לפי הניתוח כעת שינוי מסוים רק מעל 250 דולר
  ================================================== ==
  אין לראות בניתוחים ובהסברים אלה עצה ו/או המלצה לרכישה או מכירה של ני"ע או תעודת סל כלשהי בארץ ו/או בחו"ל.

  כל הפועל בהסתמך על ניתוחי והסברי ו/או תוכנם אחראי באופן בלעדי לכל נזק ו/או הפסד שייגרם לו.

 6. #6
  מנהל פורום הסמל האישי שלחיפושית כחולה
  תאריך הצטרפות
  12.12.2009
  הודעות
  2,419
  פרסומים בבלוג
  4
  תיק המניות שלי
  האסטרטגיות שלי (0)
  ZeroSum (0) 
  תעודת הסל ETF על מתכת פלאדיום - PALL
  שער: 167.55 דולר

  בגרף היומי מתקבלת התחדשות תנועת לונג. מתנד RSI בגזרת לונג באיזור ה-75% ותנועת העמודות מעל הממוצעים הנעים 50 ו-200 ימים בשיפוע של כ-30 מעלות וצמיחה של מעל 10% החודש.
  pall.png
  ================================================== ============
  אין לראות בניתוחים ובהסברים אלה עצה ו/או המלצה לרכישה או מכירה של ני"ע או תעודת סל כלשהי בארץ ו/או בחו"ל.

  כל הפועל בהסתמך על ניתוחי והסברי ו/או תוכנם אחראי באופן בלעדי לכל נזק ו/או הפסד שייגרם לו.

 7. #7
  מנהל פורום הסמל האישי שלחיפושית כחולה
  תאריך הצטרפות
  12.12.2009
  הודעות
  2,419
  פרסומים בבלוג
  4
  תיק המניות שלי
  האסטרטגיות שלי (0)
  ZeroSum (0) 
  תעודת הסל ETF על מתכת פלאדיום - PALL

  שער: 170.31 דולר

  מגמה שורית בגרף שבועי ובגיבוי מתנד ה-RSI והמחזורים הצומחים
  PALL.png
  ====================================
  הגרפים מתוארים על בסיס "ניתוח טכני", כל אירוע מדיני במיקרו או במאקרו, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל מי שפועל על סמך הכתוב או המושמע עושה זאת על אחריותו בלבד. אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה וניתוח זו, משקפות נאמנה את השקפתי ודעותיי האישיות על ניירות הערך, ותעודות הסל המסוקרים. וכי אני לא מקבל שכר/פיצוי על המניה המוזכרת במאמר זה.

 8. #8
  מנהל פורום הסמל האישי שלחיפושית כחולה
  תאריך הצטרפות
  12.12.2009
  הודעות
  2,419
  פרסומים בבלוג
  4
  תיק המניות שלי
  האסטרטגיות שלי (0)
  ZeroSum (0) 
  תעודת הסל ETF על מתכת פלאדיום - PALL

  שער: 185.79 דולר

  שפת תעלת התנועה נפרצה כשעמודות הגרף טיפסו לשערם הנוכחי. המהלך הוא בעיצומה של תנועת לונג המתבטא גם ממתנד ה-RSI השוהה בגרף היומי באיזור הקניית יתר מעל 70% וממתנד ה-MACD בתנועתו המתמשכת.
  PALL.png

  ============================================
  הגרפים מתוארים על בסיס "ניתוח טכני", כל אירוע מדיני במיקרו או במאקרו, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל מי שפועל על סמך הכתוב או המושמע עושה זאת על אחריותו בלבד. אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה וניתוח זו, משקפות נאמנה את השקפתי ודעותיי האישיות על ניירות הערך, ותעודות הסל המסוקרים. וכי אני לא מקבל שכר/פיצוי על המניה המוזכרת במאמר זה.

 9. #9
  מנהל פורום הסמל האישי שלחיפושית כחולה
  תאריך הצטרפות
  12.12.2009
  הודעות
  2,419
  פרסומים בבלוג
  4
  תיק המניות שלי
  האסטרטגיות שלי (0)
  ZeroSum (0) 
  תעודת הסל ETF על מתכת פלאדיום - PALL


  שער: 190.86 דולר

  בגרף היומי נראה שהתנועה השורטית הגיע לסיומה לפי המתנדים (RSI ו-MACD) שבעיגול האדום החלה תנועה לונגית והתפתחות מהלך צומח. כשמתנד ה-RSI נכנס לגזרת הקניית יתר. קיימת רמת תמיכה יומית באיזור ה-173 דולר (קו
  אדום אופקי)המגמה הראשית הינה באיתנות שורית והיא צופה לעבור את רמת ה-200 דולר.
  PALL.png

  =============================
  הגרפים מתוארים על בסיס "ניתוח טכני", כל אירוע מדיני במיקרו או במאקרו, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל מי שפועל על סמך הכתוב או המושמע עושה זאת על אחריותו בלבד. אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה וניתוח זו, משקפות נאמנה את השקפתי ודעותיי האישיות על ניירות הערך, ותעודות הסל המסוקרים. וכי אני לא מקבל שכר/פיצוי על המניה המוזכרת במאמר זה.

 10. #10
  מנהל פורום הסמל האישי שלחיפושית כחולה
  תאריך הצטרפות
  12.12.2009
  הודעות
  2,419
  פרסומים בבלוג
  4
  תיק המניות שלי
  האסטרטגיות שלי (0)
  ZeroSum (0) 
  תעודת הסל ETF על מתכת פלאדיום - PALL


  שער: 232.29 דולר

  בגרף שנתי ומגמה שורית שמקבלת רוח גבית הגרף צומח השבוע עוד 16.5%בגיבוי הממוצעים הנעים ומתנד ה-RSI ומכוון למחירי שיא של איזור ה-290 דולר בגרף חודשי ובטווחים ארוכים.
  PALL.png
  ================================
  הגרפים מתוארים על בסיס "ניתוח טכני", כל אירוע מדיני במיקרו או במאקרו, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל מי שפועל על סמך הכתוב או המושמע עושה זאת על אחריותו בלבד. אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה וניתוח זו, משקפות נאמנה את השקפתי ודעותיי האישיות על ניירות הערך, ותעודות הסל המסוקרים. וכי אני לא מקבל שכר/פיצוי על המניה המוזכרת במאמר זה.

הרשאות

 • אתה לא יכול לפרסם נושאים חדשים
 • אתה לא יכול לפרסם תגובות
 • אתה לא יכול לצרף קבצים להודעותיך
 • אתה לא יכול לערוך את הודעותיך
 •  
מידע ונתוני מסחר -למשתמשים מחוברים בלבד. הרשמה/התחברות
תגובה חדשה בתיק המניות שלך:

מאת:
.
לצפיה בתגובות עבור לתיק המניות.