x
עמוד 3 מתוך 4 ראשוןראשון 1234 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 21 עד 30 מתוך 37

נושא: מניית אינטל - INTC

 1. #21
  חברת אינטל


  שער: 46.06 דולר

  בגרף הרב שנתי ל-עשור נראית היטב חציית קו המגמה השורי. המעבר מתחת לשער 44 דולר הינה שינוי מגמה מהותית בגרף החברה. בשער 44 דולר נחצה קו המגמה השורי הרב שנתי. מכיוון שמדובר בדוביות גם ברמה היומית והשבועית ניתן להניח מהניתוח שהדוביות תמשך. ברמה היומית והשבועית הגרף מכוון להיפוך באיזור ה-35 דולר ובטווחים ארוכים יותר נראה ההיפוך ברמות שער נמוכות יותר. להבנה צירפתי את הגרף הבא:
  INTC.png
  ============================
  הגרפים מתוארים על בסיס "ניתוח טכני", כל אירוע מדיני במיקרו או במאקרו, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל מי שפועל על סמך הכתוב או המושמע עושה זאת על אחריותו בלבד. אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה וניתוח זו, משקפות נאמנה את השקפתי ודעותיי האישיות על ניירות הערך, ותעודות הסל המסוקרים. וכי אני לא מקבל שכר/פיצוי על המניה המוזכרת במאמר זה.

 2. #22
  חברת אינטל


  שער: 49.73 דולר

  הירידה משער 45 דולר לאחרונה שינתה את המגמה הראשית ארוכת השנים למעשה משנת 2010 משוריות איתנה לדובית. השוק מכוון להיפוך צומח ברמת ה-33 דולר ואולי מטה מכך.
  כעת בכל הטווחים המגמה דובית.

  ============================
  הגרפים מתוארים על בסיס "ניתוח טכני", כל אירוע מדיני במיקרו או במאקרו, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל מי שפועל על סמך הכתוב או המושמע עושה זאת על אחריותו בלבד. אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה וניתוח זו, משקפות נאמנה את השקפתי ודעותיי האישיות על ניירות הערך, ותעודות הסל המסוקרים. וכי אני לא מקבל שכר/פיצוי על המניה המוזכרת במאמר זה.

 3. #23
  חברת אינטל


  שער: 45.34 דולר

  המגמה הדובית ותנועת הלונג היומית מתכנסת מקבלת תנופה ומכוונת להיפוך מעלה ברמת ה-33 דולר. רק מעל 55 דולר עשויה המגמה לחזור לשוריות. מתנד RSI בגזרת השורט ברמת ה-41%.
  intel.png
  ============================
  הגרפים מתוארים על בסיס "ניתוח טכני", כל אירוע מדיני במיקרו או במאקרו, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל מי שפועל על סמך הכתוב או המושמע עושה זאת על אחריותו בלבד. אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה וניתוח זו, משקפות נאמנה את השקפתי ודעותיי האישיות על ניירות הערך, ותעודות הסל המסוקרים. וכי אני לא מקבל שכר/פיצוי על המניה המוזכרת במאמר זה.

 4. #24
  חברת אינטל  שער: 59.27 דולר

  המגמה הראשית שורית. משיא של 68 דולר החלה תנועת שורט בכיוון 48 דולר. בטווח ארוך ורחוק הגרף שואף לרמת שער של 100 דולר. מתנד ה-MACD בתנועת שורט יומית, ומתנד ה-RSI ברמת ה-30% בגזרת השורט, מתנד הסטוקסטי באיזור השורטי והמכירת יתר של 13.5%. רק ביציאה מעלה מעל רמת ה-20% תחל תנופת צמיחה מחודשת.
  intc.png
  =============================
  הגרפים מתוארים על בסיס "ניתוח טכני", כל אירוע מדיני במיקרו או במאקרו, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל מי שפועל על סמך הכתוב או המושמע עושה זאת על אחריותו בלבד. אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה וניתוח זו, משקפות נאמנה את השקפתי ודעותיי האישיות על ניירות הערך, ותעודות הסל המסוקרים. וכי אני לא מקבל שכר/פיצוי על המניה המוזכרת במאמר זה.

 5. #25
  השוואת התנהגות שתי חברות השבבים INTC - NVDA

  הגרף בשתי החברות שוריות אך בחברת אינטל התנועה מעט מוזרה בעוד בחברת אינבידה הצמיחה עיקבית.

  להלן גרף השוואתי לשתי החברות:
  INTC NVDA.png
  ===========================
  הגרפים מתוארים על בסיס "ניתוח טכני", כל אירוע מדיני במיקרו או במאקרו, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל מי שפועל על סמך הכתוב או המושמע עושה זאת על אחריותו בלבד. אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה וניתוח זו, משקפות נאמנה את השקפתי ודעותיי האישיות על ניירות הערך, ותעודות הסל המסוקרים. וכי אני לא מקבל שכר/פיצוי על המניה המוזכרת במאמר זה.

 6. #26
  חברת אינטל  שער: 53 דולר

  המגמה הראשית דובית שהתחלפה משוריות בעיקבות ירידה חדה בת 5% בשישי. במצב שנוצר לגרף תבנית יחודית לירידה מטה. לגרף יש שאיפה לרמות מחיר סביב ה-40 דולר. מתנדי הממוצעים הנעים מראים את המגמה הדובית כמו מתנד ה-RSI שנע בגזרת השורט והוא ברמה של 40%, ובמחזורי מכירות גבוהים

  intc.png
  ==================
  הגרפים מתוארים על בסיס "ניתוח טכני", כל אירוע מדיני במיקרו או במאקרו, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל מי שפועל על סמך הכתוב או המושמע עושה זאת על אחריותו בלבד. אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה וניתוח זו, משקפות נאמנה את השקפתי ודעותיי האישיות על ניירות הערך, ותעודות הסל המסוקרים. וכי אני לא מקבל שכר/פיצוי על המניה המוזכרת במאמר זה.

 7. #27
  חברת אינטל

  שער: 52.69 דולר

  המגמה הראשית בכל הטווחים דובית וכך גם המתנדים. להלן העליתי את מתנד ה-RSI הצולל לגזרת השורט והוא כעת ברמת ה-41%. הגרף שואף לכיוון ה-41 דולר. חציית ממוצע נע 200 יום תקבע את התכונה הדובית של הגרף.
  INTC.png
  ================================
  הגרפים מתוארים על בסיס "ניתוח טכני", כל אירוע מדיני במיקרו או במאקרו, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל מי שפועל על סמך הכתוב או המושמע עושה זאת על אחריותו בלבד. אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה וניתוח זו, משקפות נאמנה את השקפתי ודעותיי האישיות על ניירות הערך, ותעודות הסל המסוקרים. וכי אני לא מקבל שכר/פיצוי על המניה המוזכרת במאמר זה.

 8. #28
  חברת אינטל

  שער: 49.98 דולר

  המגמה הראשית יומית דובית והעמודות בגרף מדשדשות בתנועת שורט לשערי מטרה סביב ה-42 דולר.
  על פי הגרף מתנד הסטוקסטי מאבד מעוצמתו בתנועה חדה מטה.
  במבט ארוך טווח של חודשים על פני עשור המגמה השורית עדיין איתנה. רק מתחת לשער 50 דולר בעמודה חודשית עלולה המגמה הראשית להפוך דובית.
  intc.png
  =================
  הגרפים מתוארים על בסיס "ניתוח טכני", כל אירוע מדיני במיקרו או במאקרו, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל מי שפועל על סמך הכתוב או המושמע עושה זאת על אחריותו בלבד. אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה וניתוח זו, משקפות נאמנה את השקפתי ודעותיי האישיות על ניירות הערך, ותעודות הסל המסוקרים. וכי אני לא מקבל שכר/פיצוי על המניה המוזכרת במאמר זה.

 9. #29
  חברת אינטל

  שער: 50.31 דולר

  המגמה הראשית היומית דובית. רק מעל שער 60 דולר עשויה לחזור לשוריות. בענף השבבים מגמה שורית ולשם השוואה גם חברות אנבידה -NVDA וחברת AMD שהן שוריות מצויות בגרף.
  INTC.png
  ============================
  הגרפים מתוארים על בסיס "ניתוח טכני", כל אירוע מדיני במיקרו או במאקרו, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל מי שפועל על סמך הכתוב או המושמע עושה זאת על אחריותו בלבד. אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה וניתוח זו, משקפות נאמנה את השקפתי ודעותיי האישיות על ניירות הערך, ותעודות הסל המסוקרים. וכי אני לא מקבל שכר/פיצוי על המניה המוזכרת במאמר זה.

 10. #30
  חברת אינטל

  שער: 49.22 דולר

  המגמה הראשית דובית בכיוון 39 דולר. מתנד ה-RSI שב לאיזור השורט הגיזרה הורודה.
  intc9.png
  ====================
  הגרפים מתוארים על בסיס "ניתוח טכני", כל אירוע מדיני במיקרו או במאקרו, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל מי שפועל על סמך הכתוב או המושמע עושה זאת על אחריותו בלבד. אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה וניתוח זו, משקפות נאמנה את השקפתי ודעותיי האישיות על ניירות הערך, ותעודות הסל המסוקרים. וכי אני לא מקבל שכר/פיצוי על המניה המוזכרת במאמר זה.

הרשאות

 • אתה לא יכול לפרסם נושאים חדשים
 • אתה לא יכול לפרסם תגובות
 • אתה לא יכול לצרף קבצים להודעותיך
 • אתה לא יכול לערוך את הודעותיך
 •  
מידע ונתוני מסחר -למשתמשים מחוברים בלבד. הרשמה/התחברות