צהרים טובים.
במרץ סגרנו אסטרטגיה בתשואה של 25% ותוך ימים בודדים מבלי שנאלצנו כלל להתקדם במהלך החודש.
אפריל נדמה כחודש מורכב יותר, ולראשונה מזה זמן עם פוטנציאל ירידות אמיתי. אמנם לא מפולת, ולכן הדבר יאפשר לנו לבצע גם כתיבות רחוקות במידת הצורך ועדין בהחלט לא דיפולט סנטימנט חיובי.

הפרמטרים החשובים:
  • מאקרו עולמי –איך שלא הופכים הדברים תם הראלי האמריקני. אין סיבות של ממש לעליה וגם אם נניח כי טראמפ יצהיר עוד מספר פעמים על מחויבותו לתכנית המסים יש לזכור שהדבר כבר מגולם ממילא..
  • מאקרו מקומי – אפס השפעה של בנק ישראל מעלה הסבירות לשבירת 3.6 בדולר/שקל עניין שצפוי להעיב מעט על המעוף.
  • נדל"ן – להערכתנו במהלך החודש נקבל איתותים כי שוק הנדלן גמר את הסוס ותתחיל מגמת ירידת מחירים מובהקת. חשיבות רבה לכך באפריל מאחר ונתוני מאי בהכרח יהיו חלשים(חגים באפריל) ולכן הרגישות תגדל.
  • מדד הבנקים – הנחתנו נותרה בעינה למרות הירידה האחרונה: הכיוון הוא מטה עמוק מתחת ל 1600.
  • תרחיש מפולת או ירידה דרמטית – (סבירות נמוכה אבל מחייבת לקיחת מקדם בטחון גדול מהרגיל.
  • סטית תקן 9.5% לראשונה מזה תקופה אנו נפתח אסטרטגיה בסטיה הגבוהה מ 12%. לא מגמת ירידה מובהקת בפירוש, ועדין פרמיה נאה.
  • שחקני המעוף הסיבה שאנו ממהרים לפתוח בשלב מוקדם יחסית של החודש. אנו נגלגל פוזיציות CALL טרם פוזיציות PUT מה שילחץ המעוף החל מהיום (צהרי שלישי) מטה.
  • שחיקה – רלונטית רק בתרחיש שילוב אופציות שבועיות (במקרה שלנו מרץ).


האסטרטגיה:
קנית CALL 1440 אפריל – עלות נוכחית 400 ₪.
כתיבת CALL 1400 מרץ – תקבול נוכחי 610 ₪.
קנית PUT 1380 אפריל – עלות נוכחית 1270 ₪.
כתיבת PUT 1390 מרץ – תקבול נוכחי 240 ₪.
כתיבת PUT 1340 אפריל – תקבול נוכחי 460 ₪.
קנית PUT 1400 מרץ – עלות נוכחית 560 ₪.

האסטרטגיה לפי מדד 1401.5. נא לערוך התאמות כנדרש.

ירידות בימים הקרובים או לכל הפחות דשדוש (לא לצפות לתיקון מעלה) ולאחר מכן רגיעה.
אנו מותירים בטחונות א-סימטריים אותם נשלים במידת הצורך בשל פעילות שחקני המעוף כאמור לעיל.

בהצלחה !