בנק ישראל הזמין מחקר אשר הציג כי הרכישות הן בסה"כ היו לטובה...
לא יאמן.
הסבר על המחקר