צהרים טובים.
אסטרטגית נובמבר עודנה עימנו (לראשונה מתחילת השנה מה שמלמד שוב עד כמה החודש החולף היה משוגע) אך בינתיים אנו מנצלים הדשדוש היחסי והצפי להמשך טווח תנועה צר לפתוח אסטרטגיה חדשה.

הפרמטרים החשובים:
  • מאקרו עולמי – אם עלינו להעריך מה הסבירות מטה (איטליה + ריבית) לעומת הסבירות מעלה (סנטימנט כללי) פוטנציאל הנפץ נוטה בבירור מטה. אין הכוונה ביחס לתנועה אנה או אנה כי אם לעוצמת התנועה וכפי שאנו רואים העליות בוול סטריט מדודות ביותר.
  • אג"ח ארה"ב ודולר/יורו - סימנו מגמה ברורה של ירידה שצפויה להקרין על שוק המניות אך לפחות עבור הימים הקרובים נדמה כי מצאו תחתית. לפיכך השורה התחתונה בקצר האמריקני היא דשדוש.
  • סטית תקן – 10% היא סטיה שלא מזמינה כתיבה בלשון המעטה. גם פוטנציאל הכתיבה בקצוות נמוך בשל תנועה אלימה כאמור לעיל ולכן עלינו לבסס קניה טרם כתיבה.
  • גבולות המדד – לא ראינו שבירה ואנו לא רואים כעת פריצה. ההערכה היא כי המרכז, 1430 לערך, ישמר ולכן יש לנטות מעט מטה.
  • שחקני המעוף – בהמשך לסעיף הקודם איננו רואים שום עניין דרמטי בפתח ומניחים ירידה מהירה מטה לסביבות 1420-30.
  • שחיקה – רחוק מפקיעה אבל בכל מקרה לא רלוונטי כי איננו מבוססי כתיבות. בכדי שנוכל לנצלה יש להרבות בכתיבות בשבועי.


האסטרטגיה:
קנית PUT 1430 – עלות נוכחית 980 ₪.
כתיבת PUT1440 (שבועי !) – תקבול 500 ₪.
כתיבת PUT 1420 (שבועי !) – תקבול 180 ₪.
קנית PUT 1390 (שבועי !) – עלות 58 ₪.

האסטרטגיה לפי מדד 1448.5. נא לערוך התאמות כנדרש.

במלים פשוטות, ירידה איטית מטה בלי דרמה מיוחדת ותוך שהסטיה עולה באופן מתון עד 11.5% לכל היותר. הופתענו מאיטליה = ה Putהרחוק יאפשר להתגונן כראוי עבור כתיבה אחת בלבד שהיא בפועל חשופה ואז גם יתכן ונאלץ להוסיף מרווח CALL.

בהצלחה !