היי יקי11,
לא היה לי שטר בטחון, אבל היה לי צילום ת.ז. שלו אז פשוט פניתי להורים והסברתי את המצב.
הם אפילו לא היו מודעים. נראה לי הבחור קיבל שבוע ריתוק בבית
עכשיו מדבר איתם על השלמת התשלום.