זהב- האם קיבלנו אתות טכני של פריצת ההתכנסות לרמת 1048 בשלב זה?..