בוקר טוב לוי עובדיה,
אשמח לקרוא דעתך על מצבו הטכני של הזהב בכלל ותעודת הסל GLD בפרט - לאור העובדה שהשפל האחרון היה גבוה מהשפל שקדם לו והעליה האחרונה גבוהה מהעליה שקדמה לה. האם לדעתך, זהו תיקון טכני לקראת ירידה נוספת? האם לדעתך, הגאפ מלמעלה ייסגר בשלב ראשון לקראת עלייה/ירידה נוספת? (שזהו בערך החלק העליון של רצועת הבולינג'ר)
תודה מראש, אושרה