לקריאת העדכון התפרקות נציגות האג"ח והיערכות המחזיקים הפרטיים,
לחץ על הקישור המצורף:
https://www.box.com/s/nlx6hg8rhk1qv35mngwb


יום חמישי 17 ינואר 2013
סימוכין: 2012-1-17-2


התפרקות נציגות האג"ח והיערכות המחזיקים הפרטיים


הימים האחרונים היו מתעתעים, בחזקת השקט שלפני הסערה. מתחת לפני השטח קורים תהליכים רבים. מצד אחד עדיין אין חדש בגזרה של אלשטיין. מנגד, נוחי דנקנר החל בשורה של צעדים יצירתיים אשר אותם הוא מנסה להוציא לפועל, אשר תכליתם ככל הנראה הצפת ערך חשבונאי שיסייע להעלות כספים במעלה הפירמידה, בין הצעדים, רה-ארגון בשופרסל שנועד להפריד בין פעילות הקמעונאית לניהול נכסי הנדל"ן, דבר שאמור להציף ערך של כ-500 מיליון ₪ בהשוואה לרישום בספרים, מכירת כלל ביטוח (בתוך הקבוצה) מדסק"ש לכור (עתירת המזומנים), וכאמור מכירת פעילות התיקים והקרנות של כלל פיננסים להראל.
עניין זה מזכיר את הניסיון למינוי של דורית סלינגר כמומחית מטעם בית המשפט בהתאם לחוק התספורת, מינוי שהיה בו טעם לפגם ולו למראית עין. מהלך שבתחילה ניסו לגונן עליו ולבסוף נאלצו לסגת ממנו.
גם כאן מסתמן מהלך שהחל בניסיון להציגו כחף מכל פוטנציאל לניגוד עניינים מצד הראל ועתה עם התגברות הביקורת, אנו מעריכים כי בסופו של יום, גם כאן, הראל תאלץ בסופו של יום להפנים כי ברירה ותאלץ לבקש להשתחרר מן הנציגות.
כמו במקרה סלינגר, גם כאן בא לידי ביטוי פעילותנו, וחשיבות מעורובת מהחזיקים הפרטיים בתהליכים, כאשר היינו בין הראשונים להציף את פוטנציאל ניגוד העניינים בפרסום מה-8 לחודש.
כעת, הנושא עולה מדרגה כאשר נאמן האג"ח של אי.די.בי, פנה לקבל את עמדת רשות ני"ע לגבי הראל. בינתיים, לפי פרסומים, הראל רק בוחנת פרישה מן הנציגות, אך עדיין לא יצאה באמירה ברורה בעניין. חבל שתהליכי קבלת ההחלטות אלו מלווים בהליך הפנמה איטי וכאוב הפוגעים באמון הציבור בחברה.
הנציגות שהחלה משיתוף פעולה של 4 גופים ונותרת עם 2 בלבד, הופכת לברווז צולע המאבד לגיטימיות. מצב זה יוצר סיטואציה בעייתית, שכן לזהות חברי הנציגות השפעה משמעותית על המגעים וכן על התוצאה הסופית של הסדר החוב.
הבעייתיות על רקע ניגודי העניינים המתגלעים בקרב הגופים המוסדיים המאלצים אותם לפרוש אחד אחרי השני מן הנציגות, רק מתחדד על רקע העובדה כי בשעה שהגופים המוסדיים בולמים כניסת מחזיקים פרטיים לנציגות בשעה שמעל ל-80% מהחוב נמצא בידיים פרטיות.
אנו נוציא פנייה מסודרת לנאמנים בדרישה כאמור לכנס אסיפות לצורך מינוי מינוי נציגים נוספים, כאשר, בכוונתנו להיאבק על זכותם של הפרטיים לקבל ייצוג ולקחת חלק בתהליך. הניסיון מלמד שלמעורבות מקרב ציבור המחזיקים הפרטיים, תרומה רבה לתהליכים.
אנו נוציא פניה מסודרת לגופים המוסדיים בבקשה לתמוך בעניין ומקווים כי אלו ישכילו לפעול בתבונה ולשתף עמנו פעולה. הדבר מתבקש ולו על רקע העובדה כי אנו ציבור המחזיקים הפרטיים בכובענו האחר כעמיתי קרנות הפנסיה, הגמל וההשתלמות, מהווים את ציבור לקוחותיהם.
ההתארגנות המשקיעים הפרטיים, מונה כבר מעל 50 מיליון ע.נ. כך שאנו פועלים בזכות ולא בחסד. עם זאת, אנו מקווים כאמור לזכות בשיתוף פעולה מלא מצד כל הגורמים הרלוונטיים.
באשר למו"מ עצמו התקיים שלשום מפגש בין החברה לנציגות, אולם זה הסתיים ללא הייתה התקדמות, והחברה נתבקשה להגיש הצעה משופרת. בשלב זה אנו לא מעריכים כי ניתן יהיה להתקדם במו"מ ללא מינוי נציגות חדשה לאחר התפרקות הנציגות הנוכחית.


בברכה
אוהד אלוני
בשם התארגנות המשקיעים הפרטיים
עדכונים קודמים:


8.1.2013 התייחסות להצעת ההסדר, מכירת כלל פיננסיים ומינוי מומחה:


https://www.box.com/s/2iqo8mueu4mk9tuyu6us
4.1.13 בין פסילת דורית סלינגר והתארגנות המשיקעים הפרטיים


https://www.box.com/s/ckwn0k2x7hr8szmuqbae

עדכון + טופס הצטרפות התארגנות


https://www.box.com/s/p0llkzcpkt2up8nvxdzn

טופס הצטרפות להתארגנות המשקיעים הפרטיים


https://www.box.com/s/2hfh20yta4pj9pf6i70q

עדכון מהימים האחרונים וכן מסקר העמדות 9.12.2012


https://www.box.com/s/qc9z6t5enrmlvui24mfx

עדכון לאור דחיית מועד התשלום ב-5 ימים


https://www.box.com/s/gbshnaipcwfmjai2vd1q

אודות התארגנות מחזיקי אגח הפרטיים


https://www.box.com/s/i60aaivr98r34ymla1q6

עדכון מתאריך 13.11.2012


https://www.box.com/s/osotbem1kbee1k7gnkix

עדכון מאסיפת מחזיקים 1.11.12


https://www.box.com/s/45aua4amgc1qlki2z63yלהרשמה לעדכונים שוטפים בנושא אג"ח אידיבי:
https://docs.google.com/spreadsheet/...Q3puejFxMnc6MQ
להרשמה לעדכונים שוטפים בנושא אג"ח אלביט הדמיה:
https://docs.google.com/spreadsheet/...ZERwUFlNQWc6MA