חברים יקרים שלום,
התארגנות מחזיקי האג"ח הפרטיים שהתגבשה סביב הסדר החוב בדלק נדל"ן ממשיכה לפעול, על מנת לשמור על האינטרס של מחזיקי האג"ח הפרטיים.


פעילותנו בהסדר החוב בדלק נדל"ן, הוכיחה כי מעורבות ציבור המחזיקים הפרטיים הינה קריטית, ואחד הלקחים המהותיים היה שיכולתנו להשפיע גדלה ככל שנמהר להתארגן ונפעל בשלבים מוקדמים יותר.


בסופו של יום, לפעילותנו במסגרת הסדר החוב בדלק נדל"ן, הייתה משמעות עצומה על התהליכים (בדגש על שיפור הביטחונות). לולא מאבקנו העיקש, סביר להניח כי מתווה הסדר החוב הראשון היה מאושר. אותו מתווה, שכולנו יודעים לגביו כבר היום כי לו היה נחתם, לא היה שווה את הנייר עליו נחתם.


אנו נמשיך לייצג את האינטרס הציבורי בשני מישורים:


1. בהסדרי חוב עתידיים על בסיס הידע והניסיון הנצבר, על מנת למנוע ניצול ציני של היעדר מודעות ומעורבות הציבור הרחב בהסדרי חוב.


2. קידום רגולציה תומכת, כך שמקרה דלק נדל"ן לא יוכל לחזור בשנית.
בשלב זה, אנו מתחילים לפעול במסגרת ההתארגנות, לפעול לשמירה על האינטרס הציבורי של בעלי אגרות החוב של אידיבי (אחזקות ופיתוח).


על מנת שנהווה גורם משמעותי, בכל המגעים שינוהלו על ידי הגופים המוסדיים וקרן יורק, נדרשת התגייסות רחבה של כולנו - ציבור המחזיקים הפרטיים.


חברים המחזיקים באגרות חוב אלו המעוניינים לקבל עדכונים שוטפים, מתבקשים למלא את השאלון המצורף – על ידי לחיצה על הקישור הבא:
https://docs.google.com/spreadsheet/...Q3puejFxMnc6MQאנו נוציא עדכונים שוטפים לחברים הרשומים, כך שכל חברי ההתארגנות יוכלו לעקוב אחר ההתפתחויות.
בברכה
התארגנות מחזיקי האג"ח הפרטיים