מוקפץ מפורום מניות

מפת רשיונות הקידוחים
אבנר ודלק קידוחים:
רישיונות לוויתן (דוד,חנה,עמית,ערן,רחל)-22.7% אבנר 22.7% דלק קידוחים.
דלית-15.6% אבנר 15.6% דלק קידוחים.
תמר-15.6% אבנר 15.6% דלק קידוחים.
אביה- 50% אבנר 50% דלק קידוחים יבוצע עד סוף שנת 2010 סקר סיסמי D3 שפענוחו עד מחצית 2011.
אלון-26.4% אבנר 26.4% דלק קידוחים, הסתיים סקר 3D תוצאות במחצית 2011.שימו לב!נובל הודיעה בעבר כי קיימים פרוספקטים המראים ששטח אלון גדול משטח תמר.
ים תטיס (אשקלון,נועה)- 25.5% דלק קידוחים,23% אבנר
קרן-50% אבנר, 50% דלק קידוחים.
רות-27.8% דלק קידוחים,25% אבנר. הסתיים סקר 3D תוצאות במחצית 2011. יש לציין כי השותפויות ויתרו על חלקן השטחים רות:E,F .לגבי רות :C,D הגישו בקשה להקטין את אחוז אחזקתן ל עד 25%
דלק אנרגיה- חברת האם של דלק קידוחים ואבנר.מחזיקה בזכויות בבלוק 12 בקפריסין, לא צפוי להיפגע מששנסקי. מחזיקה ביחד עם נובל, אבנר, דלק קידוחים.
כהן פיתוח- מחזיקה 50% מהשותף הכללי של אבנר, אחזקה זו מקנה לחברה תמלוג על של 2.75% מהכנסות אבנר מקידוח ים תטיס ותמלוג של 2.875% מהכנסותיה העתידיות מקידוחי תמר, דלית, רציו ואחרים. בנוסף, על פי הסכם הניהול, תקבל כהן פיתוח 7.5% מהוצאות אבנר יה"ש על חיפושי גז ונפט (אך לא פחות מ־40 אלף דולר ברבעון) וכיסוי עלויות השווה למרבית עלויות ההנהלה של החברה. לכהן פיתוח גם אחזקה של 0.905% במניית אבנר יה"ש.
ישראמקו יה"ש:
דלית-28.7%
דניאל-100% ישראמקו. הסתיים הסקר עוד לא הסתיים הפענוח.סיכוי לנפט.
מד יבנה-49.8%
תמר-28.7%
שמשון-69% זוהה פרוספקט 1.5TCF בהסתברות 15%.
רציו יה"ש:
גל-90%, הסתיים הסקר ביום 26.11.10 פענוח בעוד מס' חודשים.
רישיונות לוויתן(דוד,חנה,עמית,ערן,רחל)-15%
מד יבנה-12.3%
במו"מ לרכישת אחוזים מרישיונות פלאג'יק
מודיעין יה"ש:
שרה מירה-20%
גבריאלה-70% הסתיים סקר 3D פיענוח עד מחצית 2011.
ים חדרה- 100% מודיעין. עד סוף שנת 2010 יחל סקר שיימשך כ-3 שבועות,קידוח במים נמוכים.
צורים-15%

גבעות יה"ש:
מגד-100%
מכבי-100%

לפידות חלץ:

25% מרישיון אירוס, כאשר פרימיום במגעים לרכוש 7.5%.
חלץ כוכב-25% לפידות.
בנימין- נחשב לאטרקטיבי, בגלל מבנה גיאולוגי הדומה לזה של תגלית הגז "תמר". השטח נמצא במרחק של 40 קילומטר מול חופי חדרה, ודרומית לתגלית הגז "דלית". קבוצת שגיא-לוקסנבורג (בעלת השליטה בלפידות חלץ) זכתה ברישיון בתחילת יוני וקולרידג' גז ונפט זכתה ברישיון המערבי בהיתר "בנימין", שנחשב לאטרקטיבי פחות, קבוצת קולדירג' הגישה ערעור ולכן כרגע הרישיון לא בידי לפידות חלץ. אם הרישיון יישאר בידי לפידות אני לא יכול להבטיח...
גלוב אקספלוריישן:
100% מרישיונות: בר-אור-התגלה מבנה גיאולוגי בגודל 56 קמ"ר,אופק 1-התגלה מבנה גיאולוגי בגודל 50 קמ"ר,דוד 1,יהל-תוצאות סקר בחודש בפברואר.
פרימיום:
פרימיום במגעים לרכוש 7.5% מלפידות ברישיון אירוס,במגעים לרכוש נתח מרישיונות פלאג'יק.
0.68% מרישיונות שרה ומירה.
זרח יה"ש:
אורלי-50%, החל סקר סיסמי ב16.11.10 תוצאות בעוד כ-3 חודשים.
זרח-100%
מאיה-100%
צורים-85%
עמנואל אנרגיה:
מירה ושרה-27%
הכשרה אנרגיה:
מירה ושרה-19%
גינקו:
לובה-100%
שחר-100%
אורלי-50%
נפטא חיפושים:
מד יבנה-3.5%
שמשון-10% זוהה פרוספקט 1.5TCF בהסתברות 15%.
הזדמנות יה"ש:
גל-10%, הסתיים הסקר ביום 26.11.10 פענוח בעוד מס' חודשים.
במו"מ לרכישת אחוזים מרישיונות פלאג'יק.
אבניו (במו"מ למיזוג עם גו.די.אם)
אירוס-75%
בארי-100%
חלץ כוכב-75% אבניו
חברת הנפט לישראל:
ארד-100%
מד יבנה-14.7%
ריג:
גורים חדש-100%.
קסל קידוחים:
חוף אשקלון-100%
פלמחים-100%
פטרוכימיים:
מד יבנה-5.5%
פלאגיק:
100% מרישיונות- עדיתיה, איילה, יהב, יועד,ישי, ללה.
אדירה: (נסחרת בקנדה)
איתן-100% רישיון יבשתי החלה העבודה עליו.
גבריאלה-30% הסתיים סקר 3D, פיענוח במחצית 2011
יצחק-100% החל סקר 3D יסתיים בינואר.
שמואל-30% הרישיון הוחזר ע"י ישראמקו הסתיים בו סקר סיסמי 2D,זוהו מבנים ולכן יחל סקר 3D במחצית 2011. הרישיון במים רדודים מול חופי אשדוד. להכשרת אנרגיה אופציה לקבלת 11.5% מהרישיון, למודיעין אופציה לרכישת 2.54% מהרישיון.
ציון: (נסחרת בארה"ב)
אשר מנשה-100%
יוסף-100%
יששכר זבולון-100%
קואלבד גז:
מטרה-100%


אנרג'י טק:
ניר עם-100%