מדד הויקס

בין הויקס וה-VXX קיים חוסר קורלציה מוחלט. השימוש בויקס מפתח גישה באשר להתנהגותם של האופציות ועוזר בקבלת החלטות באשר לביצועים ופעולות בשוק הניגזרים. ביצוע פעולות ניתוח במניות תוך שימת דגש על הניגזרים וההשלכות הנגרמות מעליה/ירידה ברמת הסיכון היא המפתח לפעול בשווקים הללו.