שלום,
יש לי קרקע פרטית (רשומה בטאבו על שמי) שמוגדרת חקלאית וחלות עליה תוכניות מתאר כלליות של אזור חקלאי.
כעת, רוצים להוסיף תוכנית מתאר שתגדיר את הקרקע והאיזור סביבה כשטח שנועד לשימור נוף ויערות, למרות שאין יערות קרוב לקרקע, אלא במרחק רב ממנה. הכוונה של תוכנית המתאר היא לשמר את הנוף הטבעי של הסביבה, שלא יבנו שם בעתיד וכו'.
שאלתי היא האם ניתן לעשות משהו בנידון כדי שהקרקע לא תוגדר לשימור, כי אז לא אוכל להשתמש בה כמעט לאף שימוש, לדוגמא אם ארצה להציב מערכת סולארית בשטח, כנראה לא אוכל לעשות זאת וכו'.
אני יודע שהיתה כבר ועדה לערעורים אחת, האם ניתן לעשות משהו בהמשך? דרך עו"ד אולי?
תודה.