המניה שברה נק' תמיכה שנתית ועכשיו תמיכה חדשה ב 9910
אם לא שוברת סיכוי גבוה שתחזור להתנגדות חודשית 11700
אני לא ממליץ ולא מחזיק