קצת התאוששה בשבועות אחרונים, אבל עדיין לא נראית טוב בכלל