צהרים טובים.
נעזוב בצד את התשואה האלרטנטיבית על פני כ 12 שנים אבל האם היית מאמין
שבנק ישראל ירצה לעצמו ברגל כך?
הזרמה של 15 מיליארד כשאולי דרושים 1.2 לכל היותר זו פשוט חוסר הבנה
טוטאלי של שוק...